👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur åk 3

Skapad 2017-05-04 16:08 i Rönndalsskolan Falun
Vi arbetar med växter och djur i vår närhet. Vi tittar på olika arter och ser vad som händer i naturen på våren.
Grundskola 1 – 3 Biologi NO (år 1-3)
”Växter och djur”.

Syftet med detta arbetsområde är att titta på årstidsväxlingarna i naturen, växternas och djurens livscykel samt anpassningar till olika årstider. Vi skall titta på växter och djur i närmiljön och hur de kan grupperas och artbestämmas, samt namn på vanligt förekommande arter.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer i arbetsområdet att göra enkla fältstudier och observationer i närmiljön, enkla naturvetenskapliga undersökningar och dokumentera undersökningarna med texter och bilder. Vi kommer att titta på en del filmer och läsa faktatexter om växter och djur samt skapa egna faktatexter.

Vi kommer att bedöma elevens förmåga att:

 
• Kunna ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
• Kunna berätta om förändringar i naturen och ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
• Kunna utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen.
• Kunna göra enkla observationer av årstider.
• Kunna namnge några djur och växter samt sortera dem efter egenskaper och ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
• Kunna dokumentera sina undersökningar samt kunna använda sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3