Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2017-05-04 21:09 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Detta är Palettskolans LPP-mall för hösten-11. Glöm ej att ta bort denna och annan irrelevant text när du kopierat mallen.
Grundskola 4 Kemi Biologi
Vi behöver både vatten och luft, men eftersom vi inte ser luften tänker vi inte så mycket på att den finns. Det blåste mycket tidigare i maj och då blev du kanske mer medveten om att luft finns. Vatten är ibland väldigt kul,skönt och gott. Du kan simma i det, duscha, dricka vattnet som det är eller dricka vatten blandat med andra ämnen i t.ex. mjölk, juice, läsk. Vatten är lite speciellt efter som vi träffar på det i sina tre former ofta, så är det ju inte med andra ämnen. Fast vatten i form av is att kyla dryck med, att åka skridsko på och att åka pulka på, flytande vatten när du åker vattenrutschbana eller tar en dusch och i gas form som fukt i luften.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet för elev

Mål med arbetet

Du ska utveckla kunskaper om

 • vad vatten molekylen består av
 • vattnets olika former
 • vattnets kretslopp och de begrepp som hör ihop med detta
 • att vissa ämnen kan lösas i vatten
 • betydelsen för växter att ämnen kan lösas i vatten
 • var vattnet i kranen kommer ifrån
 • vart vattnet vi använt tar vägen
 • vad luft är
 • hur människan kan påverka vatten och luft
 • begreppen: atmosfär, atom, avdunstning, fast form, flytande form, frysa, gasform, grundvatten, kondensering, kretslopp, luftfuktighet, lösningsmedel, molekyl, nederbörd, reningsverk, saltvatten, smälta, sötvatten, vattentorn, vattentäkt, vattenverk, vattenånga, växthusgas

 

Arbetssätt

 • Läsa texter gemensamt
 • Lyssna på genomgångar och ta aktiv del av diskussioner.
 • Titta på filmer om "Vatten och luft"
 • Bearbeta faktatexter genom sökläsning och skriva svar på frågor
 • Genomföra egna försök och titta på försök.
 • Arbeta både enskilt och i grupp.

 

Redovisningsform

Muntligt, skriftligt och praktiskt arbete vid försök/laboration.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på dina kunskaper om

 • vad vatten molekylen består av
 • vattnets olika former
 • vattnets kretslopp och de begrepp som hör ihop med detta
 • att vissa ämnen kan lösas i vatten
 • betydelsen för växter att ämnen kan lösas i vatten
 • var vattnet i kranen kommer ifrån
 • vart vattnet vi använt tar vägen
 • vad luft är
 • hur människan kan påverka vatten och luft
 • arbetsområdets begrepp 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6

Matriser

Bi Ke
Kopia av Palettskolans LPP-mall, Lunds kommun

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: