Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering

Skapad 2017-05-05 07:12 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 6 – 9 Idrott och hälsa
Detta arbetsområde pågår i ca 3 veckor. Här får du möjlighet att lära dig hur en karta är uppbyggd och orientera i olika miljöer.

Innehåll

Tid ca 3 veckor

Mål 

 •  Du kan orientera dig i kända miljöer(åk6) och okända miljöer(åk7-9) och använda kartor och andra hjälpmedel.

Så här ska vi arbeta

 • Gå igenom kartkunskap
 • Träna att orientera i närmiljön(åk6) för att senare orientera i okända miljöer(åk7-9)
 • Gå igenom rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten (år6)
 • Prata om hur du förebygger och förutser risker förknippat med orientering. 

 

Bedömning

 • hur väl du kan orientera dig i okända miljöer och använda kartor och andra hjälpmedel (år8)
 • hur väl du kan orientera dig i närmiljön och använda kartor och andra hjälpmedel (år6)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Orientering

På väg
Till viss del
Relativt väl
Väl
år6
Praktiskt i Linehedsparken och på skolgården
Du har svårt att med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor, dvs du har svårt att följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor, dvs du kan följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor, dvs du kan följa fler ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter.
Du kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor, dvs du kan följa ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter samt också använda dig av karttecken.
Teoretiskt, prov i orienteringskunskap
Du har svårt att till viss del förklara och beskriva olika orienteringsmoment, t.ex. passa karta, ledstänger, kartans färger, och karttecken.
Du kan till viss del förklara och beskriva olika orienteringsmoment, t.ex. passa karta, ledstänger, kartans färger, och karttecken.
Du kan relativt väl förklara och beskriva olika orienteringsmoment, t.ex. passa karta, ledstänger, kartans färger, och karttecken.
Du kan väl förklara och beskriva olika orienteringsmoment, t.ex. passa karta, ledstänger, kartans färger, och karttecken.
år 7-9
Du har svårt att med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du har svårt att följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan följa tydliga ledstänger såsom stigar och vägar, och hitta tydliga kontroller jämte ledstängerna t.ex. stora stenar.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan orientera dig mer med hjälp av karttecken och använder ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter, bäckar/vattendrag även i öppnare terräng, och hitta de flesta kontroller.
Du kan med god säkerhet orientera dig i okända miljöer, dvs du kan orientera dig mer med hjälp av karttecken och använder ledstänger såsom stenmurar, kraftledningar, stängsel, branter, bäckar/vattendrag även i öppnare terräng, och hitta samtliga kontroller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: