Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EN - år 7, vt-17: "TEXT AND THOUGHT"

Skapad 2017-05-05 07:41 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
LPP:n behandlar språkets alla delar.
Grundskola 7 – 8 Engelska
"TEXT and THOUGHT" - Språkets alla delar

Innehåll

INLEDNING

VT-17: Under den kommande och avslutande perioden ska vi i engelskan arbeta med språkets alla delar - lyssna, tala, läsa, skriva. Du kommer att få läsa några texter och träna din läsförståelse genom att arbeta med dessa texter på olika sätt. Du kommer också att få skriva och berätta muntligt om det du läst, samt lyssna på dina kamrater när de berättar. Ett syfte med arbetet är att du ska utveckla ditt ordförråd, så att du blir friare i din kommunikation och kan variera ditt språk i högre utsträckning. Ett annat syfte är att öka din säkerhet i språket såväl muntligt som skriftligt.


ÖVERGRIPANDE MÅL

 • I Lgr 11 under rubriken "Övergripande mål och riktlinjer" har vi för detta arbetsområde valt att särskilt lyfta fram följande:

SYFTE/FÖRMÅGOR

Genom undervisning i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

METOD OCH INNEHÅLL

* Genom att läsa några olika texter och göra "intensive reading", tränar du på och stärker ditt ordförråd samt dina strategier för att ta dig runt hinder i språket.

* Genom att skriva "läslogg" eller "test and thought" om det du läser, som du sedan ska presentera på engelska i en grupp (samtalsgrupp med Linda eller Hanna), tränar du din förmåga att skriva, att aktivt delta i samtal och att lyssna på och uppfatta det andra berättar.

PROCESS

LPP:n sträcker sig från vecka 17 t.o.m. vecka 22.
Följande arbetsgång föreslås för att fördela arbetsbelastningen under perioden:

v 19:

LPP-genomgång och uppstart
Lyssna på och läs text 1. -> Arbeta med arbetshäfte "intensive reading", samt "text and thought" för TEXT 1. Glostest fredag!

v. 20:

Lyssna på och läs text 2. -> Arbeta med arbetshäfte "intensive reading", samt "text and thought" för TEXT 2. Glostest fredag!

v. 21+22

Lyssna på och läs text 3. -> Arbeta med arbetshäfte "intensive reading", samt "text and thought" för TEXT 3.

 

OBS! Kunskapskoll utifrån de texter och ord vi arbetat med fredag den 2 juni. (Du kan förbereda dig genom att läsa texterna, samt träna ord och fraser)

 

 

 

Publicera alla dina "TEXT and THOUGHT" - 3 st (en för varje text)

Läs alla texter igen många gånger tyst och högt samt diskutera/återberätta gärna texterna på engelska med/för en kamrat eller hemma.

Repetera alla svåra ord och fraser.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: