Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - språklig och kommunikativ utveckling Stjärnan

Skapad 2017-05-05 08:48 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
5/5-17

Innehåll

Barns språkliga och kommunikativa utveckling

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Genom att dela in barnen i grupper varje dag med planerade sång- och sagostunder samt språklek. Läsa kapitelbok för de äldre barnen varje dag. Att regelbundet besöka biblioteket. Inköp av böcker. Att bjuda in barn till spontana sång- och sagostunder, samt språklek. Att dagligen föra samtal med barnen. Vi utökar kontinuerligt vårt sagomaterial. Att tillföra instrument vid ex sångstunder. Att arbeta med olika former av sagoberättandet. Att låta barnen göra och spela upp sagor.

5/5-17

Vi fortsätter dela in barnen i läsgrupper varje dag. Vi har även en gemensam samling med upprop och sång/saga/språklek. 

Spontana sagostunder förekommer varje dag. Vi går regelbundet till biblioteket. 

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

Vi anser att vi fokuserar på att arbeta språkligt i olika former, både strukturerat och spontant, vilket visar sig genom att barnen spontant uttrycker att de vill höra saga, sjunga och att barnen själva berättar saga för varandra med olika sorters material. Barnen deltar aktivt och visar glädje i de språkliga aktiviteter som förekommer i verksamheten

5/5/-17

Vi fortsätter att fokusera på att arbeta språkligt i olika former, både planerat och spontant. Barnen deltar aktivt och visar glädje i de språkliga aktiviteter vi har. Dom vill själv berätta saga för varandra med olika sorters material och spontana sago/sångstunder förekommer varje dag. å vår bokpåse varit försvunnen, har vi nu tillverkat en ny. Vi kommer att starta vår "Bokpåse" när vi börjar igen till ht. Det innebär att barnen får ta med en egen bok, som de berättar och beskriver om. 

Vi jobbar med Ifous. Då har vi valt att fokusera på prepositionerna. 

Vi jobbar kontinuerligt med att barnen får beskriva olika saker., träna på att uttrycka sig och få ett större ordförråd, bland annat har vi jobbat med motsatsord.

Vi jobbar kontinuerligt med Läslyftet. Då använder vi böckerna om Babblarana och Vännerna i Kungaskogen. Vi har bland annat tittat på olika sorters verktyg, pratat och beskrivit hur man är en bra kamrat. Det är grundtemat i Vännerna i Kungaskogen.

 

Vi har kontinuerligt jobbat med sagan Peter och vargen, som barnen är väldigt fascinerade av. Då har vi tittat på och benämnt olika sorters musikinstrument. Barnen frågar själv efter sagan.

 

Barnen har själv varit intresserade och frågat om planeter. Vi har lånat böcker och läst om rymden och planeterna. Efter det har barnen fått tillverka vars en planet.

 

 

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - språklig och kommunikativ utveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vi har en mycket god kvalitet i det språkliga arbetet
Nivå 5
Nivå 6
.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: