Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Byggteknik och konstruktion åk 8

Skapad 2017-05-05 09:06 i Almunge skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Teknik
Hållfasthet- uppgiften är att bygga en bro av spagetti och dokumentera hela processen. Ett teoriprov ingår också på detta spännande område.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningens innehåll: Vad?

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Undervisningens innehåll: Hur?

Eleverna planerar, konstruerar och utvärderar en egen konstruktion med rörliga delar.

Vi samtalar och arbetar med byggtekniska ord och hur man bygger för att det ska bli stablit och hållbart.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Se bedömningsmatris

Bedömning

Se bedömningsmatris

Matriser

Tk
Teknik åk8_Konstruktion och byggteknik

Konstruktion

E
C
A
Prövar idéer
Genomför en egen konstruktion
genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Handlingsalternativ
Formulerar handlingsalternativ som leder framåt
Bidrar med alternativ.
Alternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Dokumenterar arbetet med skiss och rapport
Enkel dokumentation där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Utvecklad dokumentation av arbetet där inetntionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Välutvecklad dokumentation där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Byggteknik

E
C
A
Beskriver konstruktioner
Beskriver med byggtekniska ord hur byggkonstruktioner är uppbyggda för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Beskriver enklare konstrukioner med viss användning av byggtekniska ord.
Beskriver hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion med relativt god användning av byggtekniska ord.
Beskriver hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, med god användning av byggtekniska ord och visar då på andra liknande lösningar.
Beskriver Skillnader och likheter
För resonemang om likheter och skillnader mellan olika material och deras användning i byggteknsika lösningar.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beskriver förändringar.
För resonemang om hur byggmaterial och byggtekniker förändrats och visar då på drivkrafter.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beskriver konsekvenser.
För resonemang om hur olika val av material och byggtekniker kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: