Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivregler och språkriktighet

Skapad 2017-05-05 10:58 i Östergårdsskolan gr Halmstad
skrivregler
Grundsärskola 6 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I det här lärområdet ska vi fortsätta att utveckla vårt skrivande och nu kommer du att fördjupa dig i hur man gör en text lätt att läsa genom att använda skiljetecken.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

 • utveckla kunskaper i skriftspråk
 • göra anpassningar till språkliga normer med fokus på skiljetecken

Innehåll

 • mellanrum, storbokstav och punkt samt för 7-9 andra vanliga skiljetecken
 • ordbehandlingsprogram

 

Kunskapskrav

Du använder mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.

Du använder dig av de digitala skrivverktyg för att göra förbättringar i en redan skriven mening och/eller text.

 

Eleven bedöms formativt under hela lärområdets gång.

 

Konkretisering av mål

Du kommer efter lärområdet att förstå hur skiljetecken används och påverkar läsare att få en levande bild av textens innehåll samt att du blir medveten om och få kunskaper om hur du använder datorns skrivverktyg. 

Arbetssätt

 • Lärområdet inleds med vi brainstormar kring vad du redan kan och känner till om olika skiljetecken och deras funktioner.
 • Vi tittar på Yuotube klipp
 • Jag modellerar strategier när de olika skiljetecknen ska användas för att underlätta fortsatt arbete och förståelsen för användandet.
 • Vi gör övningar tillsammans
 • Jag har ett smörgåsbord av lämpliga uppgifter som passar för just din utveckling
 • Utifrån dina behov av utveckling arbetar du vidare med du behöver dels i elevspel och andra arbetsuppgifter 

 

Dokumentation

Dokumentationen blir i form av resultat på Elevspel och de texter som du arbetar med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd, talsyntes och stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sva  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sva  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sva  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 6
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  A 9
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sva  A 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sva  A 6
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
  Sva  A 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sva  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: