👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens befolkning

Skapad 2017-05-05 11:10 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Grundskola F – 9 Geografi
För 200 år sedan fanns det cirka en miljard människor på jorden. Sedan dess har dock mycket hänt och idag finns det cirka 7,5 miljarder människor på jorden. På 200 år har alltså mängden människor sjudubblats, vilket är en imponerande utveckling. Frågan är dock hur detta gått till och vilka konsekvenser det fått och därför kommer detta moment handla om hur jordens befolkning ökat och varför detta hänt. Vi kommer också ta upp vart människorna bor och vilka konsekvenser fördelningen av människorna får. Momentet syftar alltså att du ska få en ökad förståelse för hur jordens befolkning ser ut, varför den ser ut så och vilka konsekvenser dagens befolkningssituation får.

Innehåll

Momentplanering

Vilka frågor kommer vi svara på under det här momentet? 

 • Hur har jordens befolkning utvecklats under de senaste 200 åren? 
 • Vad finns det för orsaker till och konsekvenser av jordens befolkningsutveckling? 
 • Vart bort jordens människor och vilka konsekvenser får snedfördelningen?
 • Vad finns det för orsaker till att människor migrerar, dvs. flyttar runt mellan olika platser?  

Hur kommer vi svara på de här frågorna? 

 • Vi kommer ha genomgångar
 • Vi kommer titta på filmer
 • Vi kommer ha diskussioner
 • Vi kommer svara på instuderingsfrågor
 • Vi kommer göra ett litet skriftligt prov 

Hur visar du dina kunskaper under momentet?

 Diskussionerna

 • Hur mycket du deltar
 • Nivån på dina resonemang
 • Hur du använder begrepp
 • Hur stora dina kunskaper är och hur väl du visar det

Frågor

 • Nivån på dina resonemang
 • Hur du använder begrepp
 • Hur stora dina kunskaper är och hur väl du visar det

Arbete

 • Nivån på resonemangen i arbetet
 • Hur begreppen används i arbetet
 • Vilken nivå dina beskrivningar och förklaringar är på

Undervisningsinnehåll 

Matriser

Ge
Världens befolkning

E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Du har ganska bra kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Du har bra kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Du har bra mycket bra kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Orsaks- och konsekvensresonemang
Du visar dina kunskaper genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration.
Du visar dina kunskaper genom att föra utvecklade och underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration.
Du visar dina kunskaper genom att föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration.
Hållbarhetsfrågor och lösningar
Du kan resonera om ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor kan föra ett enkelt resonemang om lösningar på frågorna. I diskussionen diskuterar du även vilka konsekvenser dina lösningar kan få för människorna, samhället och naturen.
Du kan resonera om ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor kan föra ett utvecklat resonemang om lösningar på frågorna. I diskussionen diskuterar du även vilka konsekvenser dina lösningar kan få för människorna, samhället och naturen.
Du kan resonera om ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor kan föra ett välutvecklat resonemang om lösningar på frågorna. I diskussionen diskuterar du även vilka konsekvenser dina lösningar kan få för människorna, samhället och naturen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett ganska bra sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett bra sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett mycket bra sätt.