Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering Modersmål VT 2017

Skapad 2017-05-05 11:52 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola F

Innehåll

Arbetsområde

Undervisning i ämnet modersmål (inriktning mot turkiska)

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

  1. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  2. Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
  3. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  4. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Konkretiserade mål för eleven

  1. Förstå och tolka åldersanpassade texter
  2. Ha tillräckligt kunskap om modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans
  3. Använda rätt språklig struktur i tal och skrift
  4. Kunna skriva beskrivande sammanfattningar av olika textmaterial.
  5. Utveckla ordkunskap

 

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning = a) Språklig struktur i jämförelse med svenskans, b) ord (inklusive synonymer och motsatsord) och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter, c) hörförståelse övningar.

Arbetsmetoder = Böcker med beskrivande och förklarande åldersanpassade texter, bildböcker, filmer, sagor, tävlingar, diskussioner i olika teman.   

Eleven har uppnått målen när...

Kunskapskravet för godkänt betyg i modersmålet har uppnåtts.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: