Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 4-5

Skapad 2017-05-05 13:25 i Gantofta skola Helsingborg
Medeltiden är en tid då mycket lades till grund för hur vi lever idag. Kristendomen infördes och med den kom de traditioner som vi har kvar än idag. Det var även en tid då Europa förändrades och flera viktiga händelser skedde.
Grundskola 4 – 5 Historia
Vi lär oss om svensk medeltid - Kristendomen breder ut sig i Norden, städer och borgar börjar byggas upp, människorna räknas in i fyra olika samhällsklasser och riddare finns på slagfälten!

Innehåll

Syfte + centralt innehåll

Du ska:

Del 1

* veta hur människor levde på medeltiden och kunna jämföra att vara barn, man och kvinna då och nu
* veta vad Hansan var och vilken betydelse den fick för Nordens länder
* veta vilka länder man handlade med under medeltiden och vilka varor man köpte och sålde
* veta på vilka sätt människor och varor färdades
* veta att kristendomen kom till Norden och hur den förändrade människorna som levde här
* veta vem Heliga Birgitta var
* veta hur pesten spreds
* veta hur man försökte bota sjukdomar på medeltiden
* veta vad ett kloster är samt dess roll i samhället
* kunna de fyra stånden, adel, präster, borgare och bönder samt deras roller och rättigheter i det medeltida samhället
* kunna något om medeltida lagar och straff

Del 2

 • Veta hur det gick det till när en ny kung skulle väljas. Veta vad som krävdes för att bli kung.(s. 88)
 • Veta hur kungen kunde skaffa pengar och vad dessa användes till. (s. 89)
 • Känna till några viktiga personer och vad de gjort: Birger Jarl, Magnus Ladulås, Magnus Eriksson, Valdemar Atterdag, drottning Margareta, Erik av Pommern, Heliga Birgitta, Kristian Tyrann
 • Berätta om Nyköpings gästabud, Håtunaleken (s. 92-93)
 • Berätta om Hansan (s. 97)
 • Veta hur det gick till när Norden blev ett rike – Kalmarunionen. (s. 100)
 • Berätta om Sten Sture den yngres, Unionspartiets, Sturepartiets, Kristian Tyranns betydelser för upprinnelsen till Stockholms blodbad. (s. 105-107)

       * Berätta om Stockholms blodbad (s. 107-108)

Så här arbetar vi

Vi kommer bland annat att arbeta med att:

- ha föreläsningar

- läsa faktatexter bl a i vårt läromedel Puls

- titta på filmer

- göra skriftliga uppgifter

- diskussioner i grupp

- muntlig presentationer

Bedömning

Din förmåga att:

 •  läsa och förstå historiska faktatexter och svara på frågor.
 •  göra jämförelser mellan förr och nu, dra slutsatser och se kopplingar mellan dåtid-nutid (mellan olika tidsperioder)
 •  diskutera hur samhället förändras från början till slutet av medeltiden, samt hur människor levde.
 •  kunna ovanstående mål - faktakunskap, samt använda historiska begrepp.
 •  använda din historiska kunskap och även att använda källor.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia matris år 4-6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Analysera orsaker och följder
Fokus på stora samhällsförändringar och människors livsvillkor.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Utvecklingslinjer
Hur olika tidsperioder hänger ihop.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människorna lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människorna lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människorna lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Använda historisk kunskap
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklande exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden.
Använda historiska källor
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur männsikor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur männsikor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur männsikor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Hur historia används och historiska begrepp
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Hur historia används och historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: