👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning

Skapad 2017-05-05 14:17 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Muntlig framställning
Grundskola 8 Svenska
Muntlig framställning

Innehåll

Informationssökning, källkritik och muntlig redovisning

Pedagogisk planering i svenska, år 8

Förmågor

Arbetsområdet ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa

 Innehåll

I arbetsområdet kommer du att

 • repetera vad som är viktigt att tänka på när man ska söka och sammanställa information
 • välja ett eget ämne och skapa en frågeställning
 • söka, sammanställa samt kritiskt granska information om ditt ämne
 • skriva en käll- och bildförteckning
 • skapa en Google Presentation/power point  som innehåller text och bilder som förstärker ditt budskap
 • skriva ett stödordsmanus
 • redovisa ditt arbete muntligt inför klassen (redovisningen ska vara ca 5 minuter lång)
 • ta del av och tillgodogöra dig informationen från dina klasskamraters redovisningar

 

Filmer

Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska

Att söka och använda bilder som inte skyddas av upphovsrättslagen

 

Kroppsspråk och muntlig framställning

Källkritik: Söka och granska källor

 

 

Länkar

Google URL Shortener

Guide för källkritik, Skolverket

Licensvillkor (Creative Commons)

Om Creative Commons licenserna

Så söker du på webben, Skolverket

TinyURL

 

 

Tidsplanering

Förbered dig även på att du kommer att behöva lägga läxläsningstid på att färdigställa ditt arbete.

Du ska vara beredd att redovisa fredag 12 maj.