Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöar och vattendrag

Skapad 2017-05-05 17:38 i Västergårdsskolan Öckerö
Koll på NO. År 4. Kapitel 6
Grundskola 4 Biologi
Har du badat i en sjö någon gång? Sjöar kan se väldigt olika ut. en del är stora och djupa med klart vatten , och andra är små, grunda och mörka. Stränderna kan också vara olika. Vissa sjöar har sandstränder och andra är omgivna av höga klippor. Men det finns många sjöar där man inte kan komma ner till strandkanten för att det växer mycket vass. I alla sjöar lever små och stora djur. Vet du vilka?

Innehåll

Målet med vårt arbete är att:

 • kunna ge exempel på några olika sjöar i Sverige
 • Känna till namnen på några fåglar som lever vid vattnet
 • Känna till namnen på några fiskar som lever ivattnet
 • Känna till namnen på några vattenlevande insekter som lever vid vattnet
 • Veta vad som menas med en näringskedja och kunna ge exempel på en näringskedja som finns i en sjö
 • Veta hur en fisk är uppbyggd
 • Veta hur en groda utvecklas från rom till vuxen
 • kunna ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö

Hur ska vi nå målet?

Vi läser och diskuterar texten i boken. Vi ser på filmer och skriver referat. Vi söker fakta på nätet utifrån givna frågeställningar. Vi gör experiment som bl.a handlar om vatten och ytspänning.

Hur kan du visa att du nått målet?

I slutet av arbetet kommer vi göra en diagnos men allt material och ditt arbete på lektioner kommer att bedömas. 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: