Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi skriver faktatexter

Skapad 2017-05-06 08:45 i Sandlyckeskolan Båstad
Arbete med beskrivande rapport/Faktatext.
Grundskola 2 – 3 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Svenska
Vi lär oss att välja ut stödord från en skriven faktatext, skriva bra och varierande faktameningar, källkritik, källhänvisningar, använda rubriker och överskrift.

Innehåll

Vi använder oss av en mall för hur man kan skriva en faktatext.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3

Matriser

NO Sv SvA
Skriva faktatext

På väg mot målen
Når mål
Når mål och är på väg mot en högre nivå.
Struktur- kan använda rubriker och källhänvisning
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en faktatext där strukturen går att följa. .
Jag kan på egen hand skriva en faktatext där strukturen går att följa.
Jag kan på egen hand skriva en faktatext där strukturen är tydlig.
Innehåll
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en enkel faktatext med enstaka beskrivningar.
Jag kan på egen hand skriva en enkel faktatext med beskrivningar.
Jag kan på egen hand skriva en mer utvecklad faktatext med beskrivningar.
Skrivregler
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt och börjar använda skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken på rätt plats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: