Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kurs i teknik om konstruktioner och hållfasthet

Skapad 2017-05-06 09:41 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola F – 6 Teknik
Vi kommer utifrån konkreta fall och eget konstruerande att utveckla kunskaperna om hållfasthet och konstruktionsarbete. Målet är att genom återvinning av material och kunskaper om hållfasthet kunna minimera materialåtgången vid konstruktioner och ändå uppnå syftet med konstruktionen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Syfte
 • Te
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Te
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Te
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker löpande i diskussioner, redovisningar och i det praktiska arbetet. 

I denna kurs tittar vi särsklit mycket på följande kunskapskrav:

 

 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
 • Te 1-6
  Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
 • Te 1-6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
 • Te 1-6
  Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Undervisning och arbetsformer

 

Vi kommer att diskutera detta. Förslagsvis läggs tyngden på att utifrån praktiskt arbete och konkreta fall, diksutera, analysera olika lösningar, materialval etc. Arbetet kommer växevis ske enskilt, i par och i större grupper. Eleverna bokför sina dokumentationer i googledrive och lärloggen där formativ skriftlig bedömning kommer att ske. Som i tidigare kurser kommer även kamratbedömning och självbedömning att ske kontinuerligt. Kursen utvärderas efteråt i en enkät. Kursen längd 3-4 veckor.

 

http://urskola.se/Produkter/168201-Fatta-fakta-Hallfasthet

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: