Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi Vt 2017

Skapad 2017-05-06 10:17 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Kemi
Sista halvan av vårterminen ska du få lära dig mer om kemi. Du kommer till exempel att få lära dig vad allt, i hela världen, är uppbyggt av och att vi människor och växter är beroende av varandra för att överleva.

Innehåll

Innehåll 
Genom olika arbetssätt kommer vi lära oss mer om:

 • Vad allt är uppbyggt av (atomer & molekyler)
 • Densitet
 • Luft
 • Vatten & Ytspänning
 • Fotosyntesen & Cellandningen 
 • Syror & Baser
 • Periodiska systemet

Elevinflytande

Efter presentation av arbetsområdets innehåll fick elverna komma med idéer och förslag på hur de ville arbeta med området samt hur de ville presentera arbetsuppgifter och bli bedömda. Eleverna och läraren planerade arbetsområdet tillsammans och kom fram till följande arbetssätt.  

Arbetssätt

Del 1. Vetenskapligt arbetssätt
Det långa 80 minuterspasset ska ägnas åt att arbeta vetenskapligt genom olika laborationer. 

Del 2. Film, genomgångar och spel
Få förståelse för de olika områdena genom att titta på filmer, läsa texter, ha genomgångar samt arbeta med faktauppgifter enskilt eller med den som sitter bredvid. Dessutom kommer vi att på ett lustfyllt sätt lära oss mer om människokroppen genom olika spel och lekar (t ex bingo och digitala spel).

Del 3. Kontinuerlig kunskapsöversikt
Olika digitala quizz (Socrative och Kahoot) ger en bild av elevernas kunskap vilket lägger grunden för vidare arbete och ev repetition. Denna kontinuerliga kunskapsöversikt ska fungera som en väckarklocka för både lärare och elever och underlätta den kontinuerliga planeringen. 

Del 4. Presentera kunskap för din klasskamrater
När vi arbetar med fotosyntesen och cellandningen ska ni, i grupper om tre personer, få visa mig vad ni har lärt er om fotosyntesen genom att göra en film som sedan visas för klassen.
När vi arbetar med periodiska systemet, ska ni två och två fördjupa er om ett valfritt grundämne, ni presenterar fakta om ert grundämne inför klassen samtidigt som ni berättar var ni har hittat faktan och förklarar varför ni litar på den faktan/källan.

Del 5. Presentera kunskap om all kemi som du lärt dig
Genom ett avslutande och sammanfattande test (Socrative eller skriftligt) får du möjlighet att visa vad du kan och att du förstår sambanden inom kemin. 

Bedömning

Du ska kunna:
- föra resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
- genomföra, planera och dokumentera systematiska undersökningar i kemi

Du får möjlighet att kontrollera dina kunskaper om människokroppen genom olika quiz. Repetera ev. luckor genom film och genomgångar.

Du bedöms genom:

- samtal och diskussioner
- film/poster om fotosyntes
- Test och Socrative-quiz
- teoretiska och laborativa uppgifter  

Dokumentation/Utvärdering:

Arbetet dokumenteras:
- I ditt fakta- och arbetshäfte/pärm
- Med digitala redskap - Class room

Utvärdering sker delvis löpande under arbetets gång men även efter avslutat temaarbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi Vt 2017

Laborationer - Dokumentera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dokumentering av undersökningar
Alla rubriker finns inte med. Strukturen är inte helt tydlig. Utförandet är kortfattat beskrivit. Tabell saknas men resultatet finns med på annat sätt.
Någon (en) rubrik saknas. Strukturen är ganska tydlig men rapporten är inte välutvecklad (utförandet och slutsatsen är inte utförligt beskriven). Tabell och förklaring av resultatet finns med.
Alla rubriker finns med. Utförande, resultat, felkällor (hur kunde man gjort så att ert resultat blivit ännu mer exakt) och slutsats är utförligt beskrivna med egna ord. Resultatet är dokumenterat med både tabell och en förklaring av tabellen.

Laborationer - Genomföra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planera Fältstudier & undersökningar
Du kan genomföra olika undersökningar genom att följa en färdig planering
Du kan genomföra olika undersökningar genom att följa en färdig planering
Du kan genomföra olika undersökningar genom att följa en färdig planering
Frågeställningar & planeringar
Utifrån en frågeställning eller ett uppdrag, bidrar du (hjälper en kompis) att göra en planering som går att följa.
Utifrån en frågeställning eller ett uppdrag, gör du en tydlig planering som vem som helst ska kunna göra på ungefär samma sätt.
Utifrån en frågeställning eller ett uppdrag, gör du en så tydlig planering att vem som helst ska kunna göra på exakt samma sätt.
Använda utrustning
Under försöket använder du materialet och utrustningen till det du ska. Du använder material och utrustning som oftast fungerar, men inte alltid är det smartaste valet. Du använder allt material på ett säkert sätt.
Under försöket använder du materialet och utrustningen till det du ska. Du använder material och utrustning som passar bra till försöket. Du använder allt material på ett säkert sätt.
Under försöket använder du materialet och utrustningen till det du ska. Du använder material och utrustning på ett effektivt (smart & snabbt) sätt. Du använder allt material på ett säkert sätt.

Film/Poster

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Ni förklarar vad luft och vatten innehåller och vad det har för egenskaper. Ni visar och förklarar vad luft och vatten har för uppgift i fotosyntesen och cellandningen. Ni använder ett vardagsspråk när ni berättar och förklarar.
Ni förklarar vad luft och vatten innehåller och vad det har för egenskaper. Ni visar och förklarar, med detaljer, (tex att växter tar upp vatten via rötterna) och förklarar vad luft och vatten har för uppgift i fotosyntesen och cellandningen. Ni kombinerar vardagsspråk med kemiska ord (tex kemiska beteckningar och reaktionsformel för fotosyntesen)
Ni förklarar vad luft och vatten innehåller och vad det har för egenskaper. Ni visar och förklarar, med många detaljer, (tex att växter tar upp vatten via rötterna och CO2 genom klyvöppningarna) och förklarar vad luft och vatten har för uppgift i fotosyntesen och cellandningen. Ni kombinerar vardagsspråk med kemiska ord (tex kemiska beteckningar och reaktionsformel för fotosyntesen) På ett tydligt sätt visar och förklarar ni hur samspelet mellan växter och människor/djur fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: