Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser vt 2017

Skapad 2017-05-06 20:13 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Ett grupparbete om ordklasserna
Grundskola 7 Svenska
Under vecka 20-23 kommer vi att jobba med ordklasser i en annorlunda form. Ni kommer tillsammans i grupp ta reda på fakta som ni presenterar med hjälp av en Powerpoint eller liknande för klassen. Dessutom skall ni göra olika Kahoot-frågor för att testa så att era kompisar lär sig något av era redovisningar.

Innehåll

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att tränas:

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal  kommer jag bedöma i din grupps redovisning. Genom att vara väl förberedd, tala fritt, använda olika hjälpmedel och visa engagemang lyckas du väl med uppgiften.
Din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,   visar du genom att förklara svåra ord, göra presentationen intressant och lätt att lyssna på.
Din förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, visar du genom att du både visar att du förstår de ordklasser din grupp presenterar och hänger med i de andra gruppernas redovisningar och visar det genom att klara av deras Kahoot-frågor.
Att söka information från olika källor är en förmåga vi tränar indirekt under detta arbetsområde, då ni i grupparbetet behöver hämta fakta från olika källor för att fullgöra er uppgift. Genom att redovisa vilka källor ni har använt har ni fullgjort uppgiften. 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 V 20

Torsdag: Lämna in bokuppgiften på Häxan och Lejonet.Sortera orden ur några olika meningar. Prata om ordens egenskaper, allmänt. Introducera grupparbetet om att ta fram fakta om ordklasserna.

Fredag: Grupparbete

 

V 21

Onsdag : Grupparbete

Torsdag och fredag: LOV

 

V 22

Onsdag: Grupparbete

Torsdag: Grupparbete

Fredag:  Göra Kahoot-frågor (kontrollfrågor på hur uppmärksamma kompisarna varit på er redovisning)

 

V 23

Onsdag: Muntlig grupp- redovisning inkl tid att besvara gruppernas Kahooter.

Torsdag: Muntlig grupp-redovisning inkl tid att besvara gruppernas Kahooter. Ev påbörja utvärderingen.

Fredag: Fortsätt med utvärdering av hela terminen, samt målsättning inför år 8.

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma:

- din del i förberedelserna i grupparbetet

- din del i gruppredovisningen

Instruktion för grupparbetet

Er presentation ska hållas inför klassen den 7 juni. Se till att alla i gruppen är väl förberedda och kan tala så fritt som möjligt. Talkort är tillåtna, men ni skall undvika att läsa innantill. Alla bör få ca 2 minuters taltid i gruppen.

Vad kännetecknar er/a ordklasser? Ge exempel på ord som ingår i ordklassen. Illustrera gärna med bilder.

Vilka begrepp behöver man känna till? Lär ut viktiga begrepp för att förstå hur er ordklass fungerar eller för att kunna prata om hur ord ur ordklassen böjs. T ex singular/plural i substantiv. (Detta är den största delen av er redovisning)

Är er ordklass vanlig? Läs den nyhetstext och den berättande text som ni får av Debbie. Räkna hur många ord från er ordklass som finns i den texten. Skiljer sig antalet mellan dessa texttyper? Resonera kort om varför ni tror som ni tror.

Tillkommer det nya ord i er ordklass? Leta i olika källor och se ifall er ordklass är fast eller om den ofta utökas med nya ord. Ge exempel på ord, ifall det finns, som tillkommit under er livstid inom er ordklass.

Gör en Kahoot. Förbered minst tre kontrollfrågor till publiken om er ordklass i form av en Kahoot

Utvärdering

Efter arbetsområdet kommer jag att bedöma era insatser och jag vill att ni utvärderar er insats.

1 Hur fungerade arbetet i er grupp? (arbetsfördelning-attityd-redovisning)

2 Finns det något du skall tänka på inför kommande grupparbeten, eller något som du vill att jag skall veta?

3 Hur kändes det att redovisa muntligt med er grupp?

4 Vad har du lärt dig under arbetsområdet? Är det någon ordklass du tycker du att du inte har koll på fortfarande?

5 Är det något du tycker att vi skulle ha gjort annorlunda, gällande undervisning/lektioner?

6 Vad är du mest nöjd med under hela sjuan?

7 Ge exempel på tre saker du vet nu som du inte visste när du började sjuan.

8 Är det något i ditt eget arbetssätt som du vill förändra inför år 8? Vad och varför?

9 Vilken av förmågorna (läsa-resonera-analysera-skriva-lyssna- tala-diskutera) behöver du lägga extra mycket fokus på nästa år? Vad hoppas du uppnå med det?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Matris för Ords egenskaper

Kunskapskrav
E
C
A
9 Sammanställningarnas struktur
Sammanställningarna innehåller beskrivningar och förklaringar, ämnesrelaterat språk samt struktur, citat och källhänvisningar.
Du kan beskriva och förklara din ordklass och använder några av begreppen korrekt. Du hänvisar till någon källa och kan skriva en enkel källförteckning. Du har en viss struktur i det du redogör för.
Du kan beskriva och förklara din ordklass utförligt med hjälp av de begrepp som behövs. Du hänvisar till några källor och kan skriva en korrekt källförteckning. Du har relativt god struktur i det du redogör för.
Du kan beskriva och förklara din ordklass utförligt och nyanserat med hjälp av olika ämnesbegrepp. Du behärskar flera olika sätt att hänvisa till källor och kan skriva en korrekt källförteckning. Du har en god struktur i det du redogör för.
10 Kombinera uttryckssätt för att förstärka texter
Eleven kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar och på så sätt förstärker och levandegör textens budskap.
I en produktion kan du i huvudsak använda bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap, även om de inte alltid passar helt.
I en produktion kan du använda ändamålsenliga bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap.
I en produktion kan du använda lämpliga bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap. Du förmedlar din produktion som en helhet på ert effektivt sätt.
13a Muntlig framställlning
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll.
Du har förberett dig till viss del och åhörarna följer i huvudsak med i din presentation och förstår innehållet
Du är förberedd och din presentation är relativt lätt att hänga med i. Innehållsmässigt har du gått lite djupare in i ämnet.
Du är väl förberedd och din presentation är lätt att hänga med i. Du utvecklar dina tankar och ditt innehåll mer.
13b Anpassning
Eleven anpassar sin framställning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du försöker tänka på vem din presentation är till för, men lyckas inte helt i din anpassning, t ex gällande ordval.
Du gör en del anpassningar av innehåll och ordval inför sammanhanget och du formulerar dig relativt väl. Du gör ett försök att engagera publiken.
Du är medveten om hur dina ordval och din struktur påverkar mottagaren. Du formulerar dig väl och göra presentationen lättfattlig, samt engagerar publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: