Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för samlingar med språklek och mattelek, för Havsörnarna

Skapad 2017-05-07 08:02 i Montessoriförskolan Vaxholm Fristående förskolor
Skolförberedande tema med fokus på språklek och mattelek
Förskola
Då barnen en dag samtalade kring vad de tror att de kommer att behöva träna på inför skolan kom de på många saker som är viktiga att kunna. En del saker som visat sig vara extra bra förberedelser inför skolan för barn på många förskolor är att låta dem få träna sig i turtagning, stärka handen och träna upp dess motorik inför skrivande, samt att lekfullt närma sig det svenska språket och matematik. Tiden som är kvar fram till sommarlovet kommer vi därför att arbeta med språklek och mattelek i våra samlingar med Havsörnarna, de äldsta barnen hos oss på Vaxholms Montessoriförskola

Innehåll

GENOMFÖRANDE: Hur jobbar vi?


Aktiviteter:

Samlingarna kommer att inledas med att vi läser ett kapitel ur en saga som handlar om det lilla trollet Trulle och hans vänner.

Trulle är mycket intresserad av böcker... böcker med bokstäver och böcker siffror vill han gärna kunna läsa och förstå. Och klurig som han är så har han uppfunnit en stege där man på varje steg kan få träna sig i vårt språks olika delar: rim, meningar, ord, stavelser och ljud.

Han kallar den Språkstegen, men i den handlar det även om att se skillnader, likheter, räkna, sortera, öva sig i samarbete och turtagning, samt träna upp sin hand för att skriva. Barnen kommer förstås att få arbeta med dessa roliga övningar både enskilt, i par och i hel grupp.

Vi använder oss av iPad för att dokumentera barnens arbete och reflektioner här på förskolan. Den pedagogiska dokumentation som görs kommer också fortlöpande att hamna i gruppens veckobrev.

 

Nedan kommer mer info vartefter gruppens arbete pågår...

 

UPPFÖLJNING

 

 


UTVÄRDERING


ANALYS


UTVECKLING

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: