Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 4-6

Skapad 2017-05-07 10:58 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
samhällskunskap 4-6

Innehåll

Lag och rätt, mänskliga rättigheter, aktuella händelser

Uppgifter

  • Barnkonventionen

Matriser

Sh
Matris samhällskunskap 4-6

Nivå 1
arbetet påbörjat
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikativ
Förmågan att delta i diskussioner
Jag deltar relativt aktivt i diskussioner
Jag deltar och lyssnar aktivt i diskussioner
Jag deltar och lyssnar mycket aktivt i diskussioner
analytiska
Förmågan att värdera innehållet i olika medier
Jag kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Jag kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Söka information
Förmågan att söka information och bedöma riktigheten
Jag kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Begrepp
att kunna använda begreppen som har till området att göra
Jag kan använda begreppen i området på ett huvudsakligen väl fungerande sätt.
Jag kan använda begreppen i området på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan använda begreppen i området på ett väl fungerande sätt.
Samhällsstrukturer
att kunna undersöka strukturer i samhället.
Jag har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Jag visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Jag har godakunskaper om olika samhällsstrukturer. Jag visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Jag har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Jag visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Påverka beslut
Jag kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjlighet att påverka.
Jag kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjlighet att påverka.
Jag kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjlighet att påverka.
Människors och barns rättigheter
Jag kan redogöra för innebörden av de männskilga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på var rättighetrna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Demokrati
Jag har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Jag har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Jag har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: