Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Sverige under 1900-talet

Skapad 2017-05-07 11:26 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Historia
.

Innehåll

Konkretiserade mål

I arbetet med Sverige under 1900-talet ska du visa att 

 • du har kunskaper om förhållandena i Sverige under 1900-talet
 • du kan förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i
 • du kan undersöka några utvecklingslinjer där du beskriver samband mellan olika tidpunkter under 1900-talet
 • du kan ange någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer där du motiverar ditt resonemang med hänvisningar till det förflutna och nuet
 • du kan använda historiska begrepp på ett fungerande sätt

 

Undervisningen

Vi delar upp 1900-talet i perioder och jobbar med en period i taget. Genom läsning, lärargenomgångar, gruppövningar etc sätter vi oss in i de stora förändringarna som skett i Sverige under 1900-talet. Vi avslutar arbetet med en jämförelseuppgift där vi ska se på levnadsvillkoren för ungdomar vid tre tillfällen under 1900-talet och funderar även vidare på framtiden. Hur levde man? Hur såg familjerna ut? Hur var det med skola och arbete? Hur såg man på sina liv och arbete? Vilka möjligheter, hinder och hot fanns det?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  Hi  7-9
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Sverige under 1900-talet

------------------->
------------------->
------------------->
Faktakunskaper
Att ha kännedom om svenskt 1900-tal.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Förklara
Att förklara hur människors levnadsförhållanden har förändrats i Sverige under 1900-talet.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Undersöka utvecklingslinjer
Att beskriva samband mellan olika perioder under 1900-talet. Att fundera över fortsatt utveckling med hänvisning till det förflutna och nuet
Du beskriver enkla samband.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband.
Du beskriver komplexa samband
Begreppskunskap
Att kunna hantera historiska begrepp, t ex kontinuitet och förändring, folkhemmet, folkrörelser, rekordåren, välfärdsstat, mellankrigstiden, beredskapstiden
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på relativt väl fungerande sätt.
Du använder begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: