Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO: Samhälle: åk 2

Skapad 2017-05-07 14:17 i Garnvindeskolan Ale
Insikt i elevnära livs- och samhällsfrågor. Information från olika medier. Informationssökning genom enkla intervjuer och observationer samt sammanställningar av resultatet.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Du kommer att känna till ett antal vanliga varor och tjänster i samhället och vad de kan kosta.   

Innehåll

Övergripande mål (LGR 11)

Konkretiserade mål

Eleven kan på egen hand söka information och källor.  

Eleven kan värdera och bearbeta information och källor. 

Eleven kan ett antal olika valutor i världen. 

Eleven känner till ett antal vanliga varor och tjänster i samhället och vad de kan kosta. 

 

 

 

 

Undervisningens innehåll och genomförande

Bedömning

Eleven kommer att bedömas genom: 

- delaktighet på lektionerna 

- samtal om målen i arbetsområdet 

- dokumentation med skrift och bild 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: