Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäcktsresande från Europa i världen

Skapad 2017-05-07 15:50 i Östergårdsskolan Halmstad
En LPP om den nya tiden, några upptäckare och deras upptäckter.
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi arbetar med Nya tiden.

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet

Du skaffar dig kunskap om och utvecklar förståelse för:

 1. Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 2. Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 3. Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa
 4. Vad historiska källor kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för dåtidens folk jämfört med i dag.

Syfte

 1. Genom att studera upptäcktsresande och den nya tidens tankar och idéer, kommer du ges möjlighet att skaffa dig en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, samt lära dig att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
 2. Du kommer även att ges möjlighet att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Arbetsgång

Du kommer att arbeta med detta ämnesområde v 38-43 Du kommer att arbeta med boken (text+frågor) Historia 1, sid. 4-18, samt hitta fakta från andra källor (internet, uppslagsböcker mm). Examination: * En tecknad serie/bild collage om en utav upptäcks-resorna till Amerika (nord eller syd) * En muntlig presentation av någon av personerna vi studerat (v43)

Uppgifter

 • Översättning

 • Till provet.

 • Begrepp

 • Instuderingsfrågor till provet. Med Facit.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vetenskapliga revolutionen och de geografiska upptäckterna

du behöver träna mer på detta område för att nå kunskapsmålen
du uppvisar grundläggande kunskaper på detta område
du uppvisar goda kunskaper på detta område
du uppvisar mycket goda kunskaper på detta område
du visar kunskaper om historiska förhållanden, skkenden och gestalter under olika tidsepoker
du kan utifrån historiskt källmaterial dra slutsatser om hur levnadsvillkoren för människor har sett ut i olika tidsperioder
du kan tolka och visa spår av historien i vår tid
du kan visa på orsaker till samhällsförändringar
du kan visa på följder av samhällsförändringar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: