Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Djurgrupper VT14

Skapad 2017-05-07 16:12 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Pedagogisk planering inom arbetsområdet djur - stor variation både inom och mellan olika djurgrupper.
Grundskola 8 Biologi
Det finns betydligt fler djurarter än växtarter. Många djur lever där växter saknas, t.ex. på djupa och mörka havsbottnar. Andra rör sig skickligt i luften.

Innehåll

Syfte med detta arbetsområde

Att få en övergripande bild av hur djurriket är uppbyggt och har utvecklats.
Känna till vad alla djur har gemensamt.
Veta hur djuren delas in i olika grupper och vad som är utmärkande för gruppen.
Känna till olika djurarter och vilken större grupp de tillhör.

Centralt innehåll

Konkretisering av målen

Du ska  kunna:

 • Beskriva hur olika sorters djur är byggda och hur de lever.
 • Känna igen ett urval av arter och kunna sortera dem i grupper.
 • Ge exempel på djurs anpasningar till sin omgivning och till klimatet.
 • Ge exempel på hur djur och människor påverkar varandra.

 

Undervisning/arbetssätt

Genom filmer och läroböckerna kommer vi arbeta med följande djurgrupper:

 • Svampar & nässeldjur
 • Blötdjur & tagghudingar
 • Maskar
 • Kräftdjur, spindeldjur & mångfotingar
 • Insekter
 • Fiskar
 • Groddjur & kräldjur
 • Fåglar
 • Däggdjur

Det du kommer få ta reda på är:

 • Kännetecken, Egenskaper
 • Utseende
 • Indelning i undergrupper
 • Levnadssätt (hur de lever, föda mm)
 • Förekomst (var de finns)
 • Förökningssätt
 • Andning

 Vi kommer att visa film om de olika djurgrupperna sedan kommer du att arbeta enskilt.

 

 

Bedömning

Ett bedömningsunderlag är matrisen nedan, din redovisning samt ett seminarium med diskussion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi åk 7-9

Förmågan vid laborativt/ undersökande arbete

F
E
C
A
Förmågan att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Förmågan att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Förmågan att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Förmågan att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Förmågan att laborera säkert.
Du använder utrustning och laborerar på ett säkert sätt.
Du använder utrustning och laborerar på ett säkert sätt.
Du använder utrustning och laborerar på ett säkert sätt.
Förmågan att använda utrustningen på ett fungerande sätt.
Du använder ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustningen ändamålsenligt.
Du använder utrustningen ändamålsenligt och effektivt.
Förmågan att dokumentera undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör enkla dokumenteringar.
Du gör utvecklade dokumenteringar.
Du gör välutvecklade dokumenteringar.

Förmågan att använda information och modeller från biologins värld.

F
E
C
A
Ha kunskaper om andra biologiska sammanhang
…på ett grundläggande plan.
… på ett gott plan.
…på ett mycket gott plan.
Förmågan att visa biologiska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: