Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 Geografi - Klimat, väder och klimatzoner

Skapad 2017-05-07 16:38 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 7 Geografi

De flesta av oss är oftast intresserade av vädret eftersom det påverkar oss och det vi vill göra så mycket. Klimatet och vädret har betydelse för hur vi bor och för hur vi kan försörja oss i ett land. Vad är det då som gör att vädret blir som det blir och vad är skillnaden på väder och klimat? Varför har vi så regnigt och kallt väder medan de i södra Europa har värme och sol? Vi ska titta närmare vad som påverkar vårt väder och klimat och vad som kännetecknar olika klimatzoner på jorden. Vi ska också undersöka problemet med klimatförändringar och hur detta påverkar oss människor.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer till en början gå igenom hur klimat och väder fungerar. Det blir en del genomgånger men också flimer. Genom att förstå hur väder uppstår kommer du att förstå varför ett visst land har ett visst väder och ett visst klimat. Hur ser växtligheten ut? Vad odlar man? Hur påverkas människan av klimatet samt undersöka hur klimatförändringar kan påverka just det landet.

Bedömning och kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9

Matriser

Ge
Klimat, väder och klimatzoner

Kunskapskrav geografi

På väg att nå målen
E
C
A
Geo
Förmågan att analysera och jämföra olika aspekter av väder och klimat
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimat och väder i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimat och väder i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimat och väder i olika delar av världen.
Geo
Förmågan att använda begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geo
Förmågan att hantera information samt analysera konsekvenser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: