👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges landskap

Skapad 2017-05-07 18:13 i Gnarps skola Nordanstig
Vi arbetar med Sveriges landskap
Grundskola 4 Geografi Svenska
Sveriges landskap

Innehåll

Syfte

Arbetet syftar till att ge eleverna kunskap om Sveriges landskap, län och kommuner vad landskapen heter, var de ligger och kännetecknande för dem. Arbetet syftar också till att eleverna ska kunna tolka fakta texters information och kritiskt granska dem. Kunna skriva egna faktatexter om ett landskap.

Centralt innehåll

Enligt de centrala innehållet i Lgr 11 ska eleverna arbeta med namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige, centrala begrepp som behövs för att samtala om geografi. Lässtrategier som behövs för att kunna läsa, tolka och förstå faktatexter. Strategier för att skriva faktatexter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag (faktatext).

Viktiga begrepp och ord.

Landskap, landsbygd, befolkning, bergart, havsvik, berggrund, bergrygg, bergskedja,betesmark, skogsmark, regioner, län,  kommuner, rikt land tättbefolkat, glest befolkat, huvudstad, stad, tätort, faktatext, information, sammanställa, bördig, klimat, skärgård, vattenled, älv

Mål

Du ska få kunskap om Sveriges läge, storlek och form.

Du ska veta vad ett landskap, län och en kommun är och förklara skillnaden mellan dem.

Du ska veta namnen på Sveriges landskap och var de ligger.

Ord och begrepp inom geografi.

Du ska kunna jämföra 2 svenska landskap, se likheter/skillnader.

Träna på att kritiskt granska och värdera källor (sv)

Utveckla skrivandet av faktatext (landskapstexter).(sv)

 

 

Arbetssätt

 • Läsa fakta i Koll på Sverige om Sveriges läge, storlek och form
 • Läsa faktatexter om Sveriges landskap, län och kommuner
 • Träna landskapens namn och lägen i Seterra/kartboken
 • Se film -Så här fungerar Sverige samt en film om Hälsingland
 • Skriva fakta om ett  landskap
 • Göra arbetsuppgifterna i Koll på Sverige
 • Träna på att slå i/tyda kartboken
 • Diskussion i klassen

 

 

 

Bedömning

Din förmåga att

- kunna berätta om hur Sverige kan delas in (landsdelar, län, kommun, landskap)

- kunna placera ut Sveriges landskap,

- kunna ange Sveriges största städer,

- kunna ange Sveriges stora vattendrag

- kunna presentera något typiskt från något landskap,

- kunna göra en presentation av ett eget valt landskap

-kunna använda olika geografiska begrepp  

- kunna kritiskt granska källor

- kunna skriva en faktatext

 

 

 

Examination

Vid avslutat arbetsområde göra en Kahoot med ord-begrepp, namn på sjöar, städer, landskap etc

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6