Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och bråk år 8

Skapad 2017-05-07 18:43 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Matematik
Vad ska jag välja 2 för 3 eller 50% rabatt på dyraste varan?

Innehåll

Syfte

Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Centralt innehåll

Detta ska du kunna efter avslutat område:

  • jämföra storleken på olika bråk
  • förkorta och förlänga bråk
  • räkna ut procentsatsen
  • förstå och använda procent vid jämförelse
  • addera, subtrahera och multiplicera bråk

 

För högre betygsnivåer ska du även kunna:

  • att räkna med förändringsfaktorer
  • att använda ekvationer för att lösa procentproblem
  • att dividera med bråk
  • att multiplicera, dividera och förkorta bråk skrivna med variabler

 

 

 

Undervisning och arbetsuppgifter

Vecka

Dag

Uppgifter

11

Tisdag

Bråk

Olika bråk men lika stor del

Tal: 1-13

 

Torsdag

Procent betyder hundradelar

Jämför och använd procent

Tal 14-22

 

Fredag

Procentuell förändring

Mer än 100%

Tal 26-36

12

Tisdag

Addera och subtrahera bråk

Multiplicera ett bråk med ett heltal

Tal: 37-43

 

Torsdag

Elevens val

 

Fredag

Pedagogisk förmiddag

13

Tisdag

Multiplicera två bråk

Tal: 44-50

 

Torsdag

Mer om att multiplicera bråk

Tal: 51-57

 

Fredag

Blandat med bråk

Tal: 59-65

14

Tisdag

Diagnos

 

Torsdag

Egen fördjupning

(Badminton)

 

Fredag

Egen fördjupning

15

 

PÅSKLOV

16

Tisdag

Egen fördjupning

Repetition

 

Torsdag

Egen fördjupning

 

 

Fredag

Egen fördjupning

17

Tisdag

Egen fördjupning

Repetition

 

Torsdag

Egen fördjupning

Repetition

 

Fredag

PROV

 

 

Matriser

Ma
Matematik 7-9

Ej visat
E
C
A
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med mycket gott resultat.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: