Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2017-05-07 19:57 i Snöstorpsskolan Halmstad
Arbetsområde om energi med utgångspunkt i läromedlet Koll på NO 5.
Grundskola 5 Fysik
Vad är energi? Kan det ta slut? Var kommer det ifrån? Detta är några av frågorna som vi kommer jobba med i detta arbetsområde.

Innehåll

Konkretiserade kunskapskrav:

Du kan ge exempel på vad vi behöver energi till

Du förstår vad energiprincipen innebär

Du kan ge exempel på energiformer

Du kan ge exempel på energikällor

Du vet skillnad på förnybar och icke förnybar energi

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du har möjlighet att lära dig om energi genom att på lektionerna vara delaktig när vi:

 • läser och arbetar med faktatexter tillsammans och enskilt
 • arbetar enskilt, par och i grupp
 • ser faktafilmer och diskuterar innehållet

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att samtala och diskutera frågor om energi samt ställa frågor och delta i diskussioner.

Hur du beskriver och förklarar energins oförstörbarhet och olika energikällor/former.

Hur du använder olika begrepp inom fysiken.

 

 Bedömningsformer:

Enskild bedömning- "Spara el" från Skolverket

Redovisning av energiprincipen och energins oförstörbarhet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: