Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - muntlig framställning 4B

Skapad 2017-05-07 20:24 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Svenska - muntlig framställning med matris från Nya språket lyfter.

Innehåll

Detta sa du kunna

Du ska kunna:

 • delta i samtal om saker du känner till.
 • planera och genomföra en muntlig presentation.
 • genomföra din muntliga presentation med anpassning efter din publik.

Se även matris nedan!

Hur vi ska jobba

 • genomgångar
 • samtal
 • skapa stödmaterial enskilt och tillsammans
 • testa och öva
 • lyssna
 • se på olika exempel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Muntlig framställning

Nya språket lyfter

Berätta
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag kan tala om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: