Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Familj, vänner, våga vara sig själv och skolan.

Skapad 2017-05-07 20:26 i Ljungskileskolan Uddevalla
Grundskola 4 – 6

Innehåll

Mål 1: Familj, vänner och skolan.

Vilket innebär:
Att jag vet att det finns olika typer av familjer.
Att jag vet vad jag ska göra om jag får problem med min familj.
Att jag vet varför jag går i skolan.
Att jag vet vem som bestämmer i skolan och varför.

Att jag vet var jag ska vända mig om jag får problem i skolan.

Mål 2: Du har rätt att vara dig själv.

Vilket innebär:

Veta vad som kan kallas mobbing                                                                                                                                                                         Veta hur det kan kännas att vara mobbad                                                                                                                                                             Veta vad man kan göra för att motverka mobbing                                                                                                                                           Veta vad fördomar och rasist är för något.Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:

Vi kommer att jobba teoretiskt.
Vi kommer att titta på film.
Vi kommer att arbeta med stenciler faktafrågor och läsa i boken Samhällskunskap PULS

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar försåelse för att familjer kan se olika ut.
Att eleven visar förståelse för varför vi går i skolan och hur samhället påverkar.
Att eleven vet vilka skyldigheter och rättigheter, som eleven och familjen har, i samhället. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: