Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Hur mår du? Kortprojekt åk 9 vt-17

Skapad 2017-05-07 23:23 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Dagligen påverkas vi på olika sätt genom vår sömn, kost, motion, stress och sociala relationer. Hur vi förhåller oss till dessa 5 olika faktorer har betydelse och påverkar hur vi mår. Går jag och lägger mig i tid, äter jag regelbundet, tränar jag regelbundet, hur upplever jag stress i min vardag och hur ser mina sociala relationer ut. Så frågan är "Hur mår du?"
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa Matematik Biologi Samhällskunskap
Dagligen påverkas vi på olika sätt genom vår sömn, kost, motion, stress och sociala relationer. Hur vi förhåller oss till dessa 5 olika faktorer har betydelse och påverkar hur vi mår. Går jag och lägger mig i tid, äter jag regelbundet, tränar jag regelbundet, hur upplever jag stress i min vardag och hur ser mina sociala relationer ut. Så frågan är "Hur mår du?"

Innehåll

Mål

Arbetets innehåll

Planera en undersökning om hur vår psykiska hälsa påverkas av sömn, kost, motion, stress och sociala relationer.

Arbetssätt och redovisningsform

Grupparbete:

Planera en undersökning om hur vår psykiska hälsa påverkas av sömn, kost, motion, stress och sociala relationer.

Genomför ett studiebesök.

Producera en hälsoenkät till eleverna i åk 6-8 på skolan.

Sök fakta. Hur borde vi leva för att må bra? 

Sammanställ allt. Fundera över varför era resultat ser ut som de gör. Vad skulle man kunna göra åt det som gör att vi inte mår bra? Analysera och dra slutsatser!

Redovisa för de andra.

 

Visa din kunskap - Bedömning

En individuell skrivuppgift i slutet av projektet bedöms OM du behöver förbättra aspekt 1, 4 i biologi, 4 i samhällskunskap eller 4 i idrott och hälsa. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9

Matriser

Ma Sh Bi Hkk Idh
Fg Hur mår du - individuella uppgiften

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Bi Aspekt 1
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Bi Aspekt 4
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Sh Aspekt 4
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Idh Aspekt 5
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: