Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa träd

Skapad 2017-05-08 07:00 i Pysslingen Förskolor Fryken Pysslingen
Förskola
Vi ska skapa ett träd till vår naturhörna. Barnen får hjälpa till genom att ta kort på tåget och måla det.

Innehåll

Förra veckan började vi flytta på vår naturhörna där vi har våra djur och olika väderlekar. Barnen hjälpte till att flytta sakerna och visade stort intresse till att hjälpa till då de frågade "får jag flytta på den?" Och pekade på olika saker. Vi pedagoger uppmuntrade barnen att hjälpa till. 

Vi vill fortsätta att utveckla vår naturhörna och en början kommer vara att vi går med en grupp barn, undersöker våra träd och hittar ett som vi skulle vilja måla av. När vi har gjort det låter vi barnen ta kort på trädet. Nästa steg blir att måla av trädet på spännpapp. Vi tänker att vi även projicerar trädet på väggen under tiden som barnen målar. Vi tänker oss att här kan barnen få möjlighet att diskutera vilka färger som behövs, höjden på trädet och om den är bred/smal. Vi kan även diskutera vilken sorts träd det är. 

Ett vidaresamtalsämne kan vara att diskutera vilka det kan tänkas vara som bor i trädet eller finns där i närheten.

Utvecklande förmågor:

Språk och kommunikation 

Skapande 

Teknik 

Naturvetenskap 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: