Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Radioprat

Skapad 2017-05-08 08:00 i Palmbladsskolan Uppsala
Skriv och framför ett eget radioprat
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Skriv och framför ett eget radioprat

Innehåll

Skriv och framför ett eget radioprat

Uppgifter

  • Radioprat åk 7

Matriser

Sv SvA
Radioprat åk 7

Eleven kan...
förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan...
förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt
Eleven kan...
förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Anpassning till mottagare (innehåll)
Innehållet i ditt radioprat är … anpassat till mottagaren som är hela klassen
till viss del
relativt väl
väl
Anpassning till mottagare (genomförande)
Ditt radioprat anpassas till mottagaren (hela klassen) genom att du … väcker intresse, talar tydligt, betonar ord, läser ditt manus i lagom takt och visar engagemang
till viss del
relativt väl
väl
Struktur
Ditt radioprats struktur är … sammanhängande, till exempel genom en intresseväckande inledning och en tankeväckande avslutning
till viss del
relativt väl
väl
Ordval
Dina val av ord i ditt radioprat är …., till exempel genom att vara varierade.
enkla
utvecklade
väl utvecklade
Kombinera bilds budskap med radiopratets budskap
Den bild som du valt förstärker ditt radioprats budskap på ett …
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt
Kombinera musiklåts budskap med radiopratets budskap
Den låt som du valt förstärker ditt radioprats budskap på ett …
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: