Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy vt 2017

Skapad 2017-05-08 08:57 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Läsning av fantasylitteratur och eget skrivande.
Grundskola 7 Svenska
I vilket land kan djuren tala? Var kan en dvärg stå och putsa en ädelsten i flera årtionden? Jo, i fantasyvärlden. Under ett antal veckor framöver kommer vi jobba med genren fantasy och öva på att gestalta och beskriva på ett intresseväckande sätt.

Innehåll

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

 • Hur du bygger upp dina texter.
 • Hur väl du kan skriva en inledning utifrån genren fantasy.
 • Hur du binder ihop meningar och text, stavning samt vilket ordförråd du använder.
 • Hur du bearbetar din text utifrån respons och hur du ger respons till andra.

 

Med förmåga att "kommunicera och uttrycka sig i skrift" menar jag att du skall kunna formulera dig på ett sådant sätt att din text blir både tydlig (dvs man skall inte behöva läsa om för att förstå) och intressant att läsa, du skall också visa hur ditt ordförråd fungerar. Du skall efter arbetsområdet känna till olika sätt som gör din text mer levande ex. genom gestaltning och dialog.

Med förmågan att "anpassa texten till syfte, mottagare och sammanhang" menar jag att du skall kunna skriva en berättelse utifrån de instruktioner som du får och följa de typiska drag som just fantasy har. Ställ dig frågorna: Varför skriver jag den här texten? Vilka läsare riktar sig texten till? I vilket/vilka sammanhang kommer texten att läsas?

Med förmågan att "urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer" menar jag att du skall bli säkrare på att använda skiljetecken, styckeindelning, meningsbyggnad och att skapa en textuppbyggnad med en röd tråd.Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

Vecka 14

Ons

¤ Filmklipp,  Vad är fantasy? Typiska detaljer.

Tors

¤ Högläsning av Narnia

 Fre

¤ Fortsätta titta på exempeltexter. Huvudpersoner, tid och passage

__________________________________________________________________________

Vecka 15

PÅSKLOV
___________________________________________________________________________

 Vecka 16

Ons

¤ Genomgång av kunskapskraven. Gestalta. Öva på miljöbeskrivningar                                                                                     

Tors

¤ Högläsning

Fre

¤ Att beskriva möten

_________________________________________________________________________

 Vecka 17

Ons

¤ Att skriva dialog                                                                                      

Tors

¤ Högläsning

Fre

¤ Skriv en inledning där:

 1. a) man lär känna din huvudkaraktär lite
 2. b) förstår hur det ser ut där berättelsen ska utspela sig
 3. c) huvudkaraktären kommer igenom en portal in till den andra världen
 4. d) huvudkaraktären har en dialog med en varelse från den andra världen
 5. e) huvudpersonen får reda på sitt uppdrag.

 Vecka 18

Ons

¤ Eget arbete med att skriva din inledning.

Tors

¤ Högläsning

Fre

¤ Skriv klart din inledning./Högläsning

___________________________________________________________________________

 Vecka 19

Ons

¤ Ge varandra respons på inledningen.

Tors

¤ Högläsning. Gör tillägg och förbättra din text. 

Fre

¤ Högläsning/Inlämning av text/

___________________________________________________________________________

Vecka 20

Ons

¤ Högläsning. Påbörja bokuppgiften.

Tors

¤ Slutför bokuppgiften, lämna in och utvärdera.

 

Dokumentation

Efter arbetsområdet kommer du som elev  och jag som lärare att utvärdera din insats. I din matris markerar jag hur långt du kommit i skrivprocessen och du får en framåtsyftande kommentar.

Som elev utvärderar du med hjälp av frågeställningarna:

1 Beskriv hur du har upplevt arbetsområdet?

2 Vad hade du med dig in i den här skrivuppgiften från vårt skrivande i höstas?

3 Vad är du mest nöjd med?

4 Vad tycker du själv att du skulle kunna ha gjort annorlunda? Vad vill du komma ihåg till nästa skrivuppgift?

5 Övriga åsikter eller tankar kring projektet eller upplägget.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Svenska 7-9

Kunskapskrav
E
C
A
Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
Skriva olika texter
Texttyp
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva en inledning till en fantasyberättelse.
Du följer formen för en fantasyberättelse relativt väl.
Du följer formen för en fantasyberättelse väl.
Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag , utan att man som läsareförstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Skriva berättande text
Beskrivningar
Elevens text innehåller gestaltande beskrivningar.
Du har med person- och miljöbeskrivningar men karaktärerna är "platta". Egenskaperna framkommer på något ställe.
Du har flera beskrivningar av miljö och personer och du använder dig av "runda" karaktärer. Dessa egenskaper märks till viss del av och stämmer till viss del med karaktärernas handlande.
Det finns flera detaljrika beskrivningar och du låter karaktärernas egenskaper framträda tydligt och vara en viktig del av handlingen.
Ge respons
Eleven kan ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan följa en responsmall och bemöta dina kamraters texter i viss utsträckning.
Din respons till dina kamrater är mer specifik och saklig.
Din respons är konstruktiv och tydlig och visar att du förstår hur detaljerna påverkar helheten.
Bearbeta text
Utifrån respons bearbetar eleven sin egen text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Du tar emot de råd du får och du bearbetar din text till viss del.
Du tar till dig av de råd du får, bearbetardin text relativt väl och förstår varför du bör göra förändringarna.
Du tar till dig av de råd du får, du bearbetar dina texter noggrant och gör egna iakttagelser som leder till förbättringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: