Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt liv som....

Skapad 2017-05-08 10:12 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Hur är det att leva som muslim eller jude? Vilka regler följer du och hur påverkar religionen din identitet? Hur påverkar religionen och samhället varandra? Det kan vara skillnad på var du bor, vem du är och hur du tolkar religionen.

Innehåll

Tid

Vecka 18-19

Undervisning

Genomgångar och diskussioner

Boken Utkik

Uppgift

Din uppgift är att beskriva, fundera och resonera om hur det kan vara att leva som jude eller muslim enligt instruktion.

Tillämpning

Du ska utforma en power point-presentation som du redovisar muntligt fredag vecka 20.

Matriser

Re
Mitt liv som...

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ha kunskaper om och beskriva världsreligionerna
Beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Resonera om likheter och skillnader mellan religioner och livsåskådningar
Enkla resonemang om likheter och skillnader.
Utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader.
Beskriva hur religioner påverkar och påverkas av samhället
Enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Resonera om hur religioner påverkar identiteten
Hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Söka information och kritiskt granska den
I huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: