Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering Åk 6

Skapad 2017-05-08 10:42 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Planering för Orientering åk 9. Fokus på orienteringsteknink, kartkunskap, orienteringsdag osv.
Grundskola 6 Idrott och hälsa

kursplanen i idrott och hälsa är det väldigt tydligt att orientering är en stor och viktig del i ämnet. I det centrala innehållet framkommer att eleverna skall erbjudas och kunna orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel. Det är även viktigt att kunna anpassa sitt klädval efter aktivitet i skog- och utomhusmiljö. Allemansrätten blir även ett naturligt inslag i detta arbete. 

Innehåll

Centralt innehåll

Innehåll

Följande delar kommer genomföras under momentet: 

1. Kartkunskap

- Ni kommer arbeta med karttecken och begrepp som berör orientering. Exempel: Hur kartans skala fungerar, kartans ekvidistans, tumgreppet, hur man passar kartan, mm

2. Orientera

- Traditionell orientering i par: Testar på olika orienteringskartor med olika svårighetsgrad, med hjälp av orienteringskartor och andra hjälpmedel. 

- Orientera med mobil: Ni kommer få testa på att orientera med hjälp av mobilen ensam eller i par. Detta genomförs med ett oritenteringsspel via mobiltelefonen. 

Bedömning

Bedömning av momentet kommer ske genom följande: 

- Observationer av lektionstillfällen, både teoretiskt (karttecken och orienteringsteknik) och praktiskt (orientering)

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
    Idh  4-6
  • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
    Idh  4-6
  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
    Idh  4-6

Matriser

Idh
Orientering Åk 6

Betyg - F
Betyg - E
Betyg - C
Betyg - A
Orientering
Eleven har ej nått upp till betygskriterierna för ett E - betyg
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativ god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: