Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar

Skapad 2017-05-08 11:06 i Resursenhet Eksätra Uppsala
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vad ska du lära dig? Få insikt om att det mesta omkring oss är blandningar. Olika lösningsmedel samt att vissa av dessa är miljöskadliga och måste tas om hand. Olika metoder för att skilja ämnen åt.

Innehåll

Du kommer att arbeta med nedanstående begrepp i arbetsbok och enkla undersökningar. För godtagbara kunskaper krävs att du med stöd av pedagog hittar fakta för att besvara frågor i arbetsbok och genomföra enkla undersökningar.

blandning          lösning          lösningsmedel          durkslag          sila          filtrera          förånga          avdunsta          separera

kryddmått         decilitermått   färglös                      

Matriser

Ke
Blandningar

Kunskapskrav

E
C
A
Genomför enkla undersökningar och formulerar enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt efter
Bidrar till att formulera
Formulerar efter någon bearbetning
Formulerar
Använder utrustning
I huvudsak fungerande sätt
Praktiskt och användbart
Praktiskt, användbart och effektivt
Jämför olika resultat och för resonemang om likheter och skillnader
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade
Ger förslag som kan förbättra undersökningen
Bidrar till
Ger förslag som behöver bearbetas
Ger förslag som kan förbättra
Gör dokumentationer av undersökningar
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade
Kan föra resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Enkla och till viss del underbyggd
Utvecklade och underbyggd
Välutvecklade och väl underbyggd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: