Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikprojekt vt-17 8A1 och 8A2

Skapad 2017-05-08 13:24 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 9 Teknik

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Inom detta arbetsområde ska du:

- kunna  konstruera egna ritningar

- använd din ritning för konstruktion av ditt teknikprojekt

- testa din konstruktion och undersök dess funktion

- vid behov felsöka konstruktionens vitala delar, modifiera vid behov.

- relatera olika former av konstruktionsteknik(historik) i ditt projekt

- dokumentera(dagbok) och presentera ditt teknikprojekt

Undervisningen


- Formativ bedömning under era konstruktionsarbeten

- Lärarledda genomgångar individuellt/grupp för användning av material

- Lärarledda genomgångar individuellt/grupp av hantering av verktyg/redskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Eget teknikprojkekt vt-17

E
C
A
Undersöka, genomföra, pröva olika idéer till lösningar och utforma fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Utveckla en modell och kunna berätta hur den kan göras bättre
Under arbetsprocessen bidrar Du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation, Skisser, ritningar, beskrivningar, modeller med beskrivningar om bakomliggande tanke visas.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Material och dess användning
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
 • Tk  A 9
 • Tk  A 9
 • Tk  A 9
Dessutom för du enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för du utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Dessutom för du välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: