Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagans förtrollade värld

Skapad 2017-05-08 13:50 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Vi kommer att lära oss hur en saga är uppbyggd och vi kommer att skriva egna sagor.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi kommer att arbeta med sagor på olika sätt för att utveckal dina förmågor.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

1. Läsa och reflektera över sagor

2. Se filmer och klipp om olika sagor

3. Skriva ett nytt slut på en saga

4. Skriva en saga ur en annans synvikel

5. Göra om en saga till en notis eller annan slags text

6. Gå igenom sagans särdrag

7. Spela upp en saga

8. Skriva en egen saga

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att gå igenom hur en saga är uppbyggd: det var en gång, beskrivning av huvudpersonen, problem, lösning på problemet och avslutning. Vi kommer att läsa sagor högt och se om sagan innehåller delarna. Vi kommer att skriva en saga gemensamt eller i par. Vi kommer också att titta på sagor. Sen kommer ni att få skriva en egen saga.

Vi kommer att prata om vad en mening är och att man börjar med stor bokstav och slutar med punkt. När ni skrivit klart sagan kommer vi att bearbeta texten.

Bedömning

Bedömningen sker under arbetets gång och i nedanstående matris

Uppgifter

 • Nytt slut på saga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skriva saga

Når ej nivån
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: