👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måltider Prästkragen

Skapad 2017-05-08 14:16 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Utveckla barnens samspel och träna barnens kommunikativa och språkliga förmåga och får möjlighet till att vara delaktiga. Att barnen får uppleva måltiderna så trivsamt som möjligt.

Innehåll

Strävansmål:

Se kopplingar till Läroplanen.  

VAD ska utvecklas/utmanas?

Barnen ska utmanas till  att ta ansvar t.ex. samarbeta, äta med bestick, försöka vänta på sin tur. Vi pedagoger utmanar barnen språk utveckling genom att vi benämner allt när vi samtalar med  barnen i matsituationer. T.ex. sked, gaffel, tallrik , mugg och den maten vi äter.

Genomförande/HUR:

Prästkragen har 12 barn och 2-3 pedagoger som vid matbordet har sina bestämda platser. Vi utmanar här barnen såväl språkligt som motoriskt och vill ha en levande och stimulerande stund.

Frukost: Basgrupperna har gemensam drop-in frukost. Öppningspedagogen förbereder frukost i matsalen. Frukosten börjar kl. 07.30 då öppningspedagogen tillsammans med de 5-6 barn som kommit först på morgonen börjar äta. De andra två pedagoger är rörliga och är med de andra barnen och tar även emot de barn som kommer till förskolan. När ett barn är klar vid frukosten går barnet ut till de andra och ett annat barn går in till frukosten. Även pedagogerna byter av varandra vid frukosten.   

Lunch:
Den schemamässigt sena pedagogen går efter att ha hjälpt alla barn till samlingsmattan in i matsalen för att duka fram tallrikar, bestick, glas samt maten och dryck på bordet. Den tidiga pedagogen har då sångsamling/lässtund med barnen på mattan till pedagogen som förberett maten kommer in för att hämta dem. Då går barnen in och sätter sig på sina bestämda platser och tar själva mat och dryck från kantinerna på bordet. Barnen kommunicerar själva med varandra vid bordet och förser sig med det dom vill ha. Pedagogerna är där för att stötta barnen och delta i samtalen.

Mellanmål:

Pedagogen som haft den sena rasten går in i köket för att förbereda mellanmålet. Den andra pedagogen ser till att barnen avslutar sina aktiviteter 13.15 för att sätta sig på mattan och samla ihop sig innan mellanmålet. Pedagogen som gjort mellanmålet välkomnar sedan barnen in i matsalen. Barnen plockar då med sig ett glas och en smörgås/alternativt sätter sig vid dukat bord om det är yoghurt. Pedagogerna sätter sig vid sina platser och deltar i mellanmålet. Mot slutet lämnar en pedagog mellanmålet och går in på samlingsmattan dit barnen anländer efter avslutat mellanmål pedagogen som är kvar avslutar då mellanmålet och städar undan.

Vem/vilka:

Alla barn på avdelningen deltar i detta moment samt pedagoger. 

 

Förberedelser:

Frukost
Pedagogen som öppnat förskolan förbereder frukosten och välkomnar sedan barnen. 

Lunch
Den schemamässigt sena pedagogen går efter att ha hjälpt alla barn till samlingsmattan in i matsalen tillsammans med dukvärdarna för dagen för att duka fram tallrikar, bestick, glas samt maten och dryck på bordet. Alla barn är dukvärdar vid olika tillfällen efter en lista, två åt gången. Den tidiga pedagogen har då sångsamling/lässtund med barnen på mattan till pedagogen som förberett maten kommer in för att hämta dem.  

Mellanmål
Pedagogen som haft den sena rasten går in i köket för att förbereda mellanmålet. Den andra pedagogen ser till att barnen avslutar sina aktiviteter 13.15 för att sätta sig på mattan och samla ihop sig innan mellanmålet. Pedagogen som gjort mellanmålet välkomnar sedan barnen in i matsalen.

Aktiviteter:
Frukost: Basgrupperna har gemensam drop-in frukost. Öppningspedagogen förbereder frukost i matsalen. Frukosten börjar kl. 07.30 då öppningspedagogen tillsammans med de 5-6 barn som kommit först på morgonen börjar äta. De andra två pedagoger är rörliga och är med de andra barnen och tar även emot de barn som kommer till förskolan. När ett barn är klar vid frukosten går barnet ut till de andra och ett annat barn går in till frukosten. Även pedagogerna byter av varandra vid frukosten.   

Lunch:
Då går barnen in och sätter sig på sina bestämda platser och tar själva mat och dryck från kantinerna på bordet. Barnen kommunicerar själva med varandra vid bordet och förser sig med det dom vill ha. Pedagogerna är där för att stötta barnen och delta i samtalen under måltiden. När dom är klara dukar dom av sin tallrik på vagnen, sorterar bestick, tallrik och glas för sig och går sedan till toaletten för att tvätta sig. 

Mellanmål:

Barnen plocka med sig ett glas och en smörgås/alternativt sätter sig vid dukat bord om det är yoghurt. Pedagogerna sätter sig vid sina platser och deltar i mellanmålet. Mot slutet lämnar en pedagog mellanmålet och går in på samlingsmattan dit barnen anländer efter avslutat mellanmål pedagogen som är kvar avslutar då mellanmålet och städar undan. Barnen dukar även här av sitt på vagnen och går sedan och tvättar sig. 

Efterarbete

Under våra checkpoints så reflekterar vi över hur matsituationen fungerat, hur följer vi de strävansmål vi har och hur har det fångats upp av barngruppen. Varje månad kan vi utveckla lunchen för att skapa en så trivsam och utvecklande miljö som möjligt som ändå fyller syftet att fylla på barnens energidepåer.  

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016