Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friidrott årskurs 4 - 6 vecka 19 - 20

Skapad 2017-05-08 14:46 i Slättaskolan Falun
Grundskola F
Pröva på och träna på olika friidrottsgrenar och förbättra din kroppsliga förmåga!

Innehåll

 

Varför friidrott?

Friidrott tränar både kondition och styrka men framförallt din motorik. Du kommer genom att pröva på olika friidrottsgrenar utveckla din kropps förmåga att samordna olika rörelser. Därför sker inget specifikt bedömningstillfälle under detta moment utan fokus ligger på att långsiktigt utveckla den kroppsliga förmågan.

 

Du utvecklar din förmåga att...

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

 

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

 

Centralt innehåll ur kursplanen som behandlas...

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra

redskap.

 

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser

till musik.

 

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

 

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och

utevistelser.

 

Kunskapskravet vi arbetar mot i detta moment

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del/relativt väl/väl till aktiviteten.

 

Lärandeaktiviteter och elevuppgift

Utveckla din motoriska förmåga genom att arbeta med det tilldelade friidrottshäftet. I häftet finns massa olika friidrottsgrenar. Pröva på alla, utmana dig själv eller någon klasskamrat och försök bli bättre på friidrottsgrenen! Notera din prestation (teknik och resultat) i häftet. Friidrottsgrenarna vi arbetar med är; längdhopp, 60m löpning, kast med liten boll, medeldistanslöpning, 60m häcklöpning och kulstötning.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: