Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - i samhället, naturen och människan

Skapad 2017-05-08 15:43 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Kemi

Innehåll

Innehåll

 • Enkel partikelmodell för att beskriva materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.
 • Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Matens innehåll och näringsämnens betydelse för hälsan.
 • Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
 • Enkla systematiska undersökningar med planering och utförande.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga undersökningar.

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Läsa, diskutera och skriva texter
 • Utföra, dokumentera och planera undersökningar
 • Film

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi

E
C
A
Kemiska sammanhang, ord och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om kemins sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Söka naturvetenskaplig information och föra resonemang om källornas användbarhet
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om källornas användbarhet
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om källornas användbarhet
Genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar på ett ändamålsenligt och fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera enkla undersökningar
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Formulera enkla planeringar
Eleven kan bidra till att formulera enkla planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: