Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljöarbete

Skapad 2017-05-08 19:21 i Örsängets förskola Bollnäs
Förskola
Redan i förskolan grundläggs goda vanor. Att sopsortera och återvinna bidrar till ett medvetet förhållningssätt till miljöfrågor.

Innehåll

Nuläge

Årshjulet visar start för vårt miljöarbete under maj-juni. Vi deltar i skräpplockardagarna genom Vi håller rent.

Mål

Vi vill grundlägga goda miljövanor hos barnen.

Syfte

Barn som tidigt skapar dessa rutiner tar senare i livet kunskapen och vanan som en självklarhet.

Genomförande

Vi startar upp miljöarbetet med en dramatisering "Vad är skräp och vad gör man med det". Sedan diskuterar vi med barnen för att få reda på vad de redan kan/vet. Vi deltar i skräpplockardagarna där vi plockar skräp i närmiljön. Vi sorterar skräpet i olika högar och gör ett besök vid återvinningsstationen. Vi pantar burkar vi hittar. Vi resonerar om vad som händer sedan med skräpet och panten. Vi tittar på ur.se "Barr och Pinne räddar världen". Alla barn deltar.

Dokumentation under lärprocessen

Vi fotograferar och antecknar barnens tankar och resonemang. Vi skriver blogg och lärlogg i Unikum. Vi tittar på dokumentationen tillsammans med barnen och reflekterar.

Ansvar

Alla i arbetslaget

Uppföljning

Målet är nått då barnen förankrat sin kunskap i naturliga samtal med varandra och då vi ser att barnen använder sin kunskap för att utveckla sin lek.  

Planen är att framledes arbeta med hållbar utveckling, hur vi kan spara på jordens tillgångar. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: