Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Babblarna / språkutveckling

Skapad 2017-05-08 20:20 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Vi kommer att arbeta med temat Babblarna under vt- 16.
Förskola
Vi började använda tecken som stöd (TAKK) tillsammans med barnen i vår verksamhet. Därav fann barnen ett intresse för Babblarna. Babblarna är olika till färg, form och personlighet. Detta ger oss möjlighet att stimulera barnens utveckling och lärande på ett lustfyllt sätt. babblarna är ett hjälpmedel för språkutveckling, mer kallat som Karlstad modellen.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vår barngrupp består av 15 st barn i åldern 1-3 år. 

Mål


Detta tema ger oss möjlighet att stimulera barnens motorik, språkutveckling och matematiska tänkande på lustfyllt sätt. Naturen är också ett viktigt inslag, där Babblarna kommer att följa oss och göra barnen nyfikna och intresserade. Vi vill också hjälpa barnen att hantera konflikter och skapa goda kompisrelationer.


Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kommer att introdusera Babblarna en och en tills hela kompisgänget har presenterats för barnen. Vi väljer aktiviteter som anknyter till Babblarna och dessa skall vara som en röd tråd genom temat.  Vi kommer att arbeta med matematik, teknik, naturvetenskap, skapande, rörelse, rim, ramsor och musik. Vi kommer att dokumentera kontinuerligt med bilder och texter genom uniqum. Barnens egna tankar och idéer styr temats utveckling.

Utvärdering

Under temats gång kommer vi kontinuerligt följa upp och utvärdera vårat arbete tillsammans i arbetslaget men också med barnen, detta genom dokumentation i text, video och bild format.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: