Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2017-05-08 20:28 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Visste du att multiplikation och division hör ihop?

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

Undervisningens innehåll: Hur?

Praktiskt arbete, bygga multiplikationer och sätta namn på och dela i högar för att se samband multiplikation och division.
Arbete i mattebok och tabellträning.
Spela spel och använda lämpliga appar och övningar på datorn.
Skriva egna räknesagor där multiplikation el. division används.
Diskussioner parvis/halvklass/helgrupp om hur olika lösningar/vägar att tänka kan se ut. Göra egna filmer som visar på sambandet mellan multiplikation och division.
Arbetet sker både enskilt och i par/grupp.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Bedömning

Vi bedömer om du kan använda huvudräkning i multiplikation och division i heltalsområde 0-20, och med enkla tal i utvidgat talområde. 

Vi bedömer om du kan lösa enkla problem med multiplikation och division.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: