Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga en friggebod

Skapad 2017-05-09 08:16 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik
Nu ska ni arbeta i grupp för att bygga en friggebod.

Innehåll

Inledning

Under de kommande veckorna i teknikundervisningen kommer vi att arbeta med att planera, konstruera och bygga en friggebod. Arbetet kommer att ske som ett grupparbete med 3-4 personer i varje grupp. Slutresultatet är en friggebod med en skalenlig ritning och en rapport.

Arbetsbeskrivning

Fördela ansvarsområden inom gruppen. Detta kommer ni göra löpande under hela arbetet. Börja alltid lektionen med att samla gruppen och fördela arbetet.

 1. Skiss
 • Ni ska tillsammans 3 och 3 (gruppvis) rita en egen friggebod i skala 1:20, den ska vara 25 m2 stor och max 3m hög i verkligheten.
 • Ni får titta och ta idéer från befintlig modell.
 • Tänk på att en mer komplicerad konstruktion ställer högre krav på er och är svårare att genomföra, men innebär också att det är lättare för er att uppvisa flera av de högre kunskapskraven både i matematik och teknik.

 

 1. Ritning
 • Ritningen ska utföras på rutitpapper med linjal.
 • Ritningen skall vara skalenlig, med skala och lämpliga mått utsatt.
 • Du bör rita av friggeboden från tre håll, bottenytan, långsidan och kortsidan(2D).
 1. Materiallista
 • Här skriver du ner vilket material du ska bygga din friggebod med, du kan också anteckna direkt på skissen.
 • Tänk på hur lämpligt materialet är för funktionen.
 • Ni kommer att få tillgång till: trämaterial, Limpistol, figursåg, sandpapper, vinkelhake, linjal, penna, radergummi samt iPads för dokumentation.

 

 1. Bygga

Använd ritning och materiallista för att bygga din friggebod. Anteckna och komplettera skiss/ritning när du gör ändringar.

  

 1. Utvärdering:
 • Hur har ditt arbete gått med idé, skiss, ritning, material, bygge?
 • Vilka svårigheter har du stött på? hur har du löst dessa?
 • Hur fungerar ditt val av material i förhållande till verkligheten?
 • Hur väl har du uppfyllt syftet med ditt arbete? Fungerar ditt bygge utifrån ditt ändamål?

 

 1. Inredning (extra)

Fundera hur du vill inreda din friggebod

 • Bestäm vilka möbler du vill ha i din byggnad.
 • Kolla upp vilka mått de har i verkligheten.
 • Räkna om måtten i samma skala som din ritning.
 • Rita och klipp ut dina möbler.
 • Nu kan du prova hur du kan inreda på bästa sätt.
 1. Sätt i hop ditt arbete i en snygg rapport, typ “prospekt”.

Framsida, innehållsförteckning, fotografier, rubriker med all dokumentation.

 

 1. Utställning av era friggebodar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik

E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Material & deras användning
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: