Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige åk 4

Skapad 2017-05-09 08:53 i Brearedsskolan Halmstad
Planering för arbetsområdet Sverige
Grundskola 4 Geografi
I arbetsområdet om Sverige kommer du att få göra en "resa" runt om i landet och lära dig flera saker om vårt avlånga land. En av frågeställningarna kan vara: Var bor de flesta människorna och varför bor de just där? I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, att använda kartor samt flera geografiska ord och begrepp.

Innehåll

Sverige

Arbetssätt:
Vi kommer att titta på filmer, bl a Geografens testamente, läsa faktatexter och studera kartor. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner. Du kommer också att få arbeta självständigt bl a genom att skriva och rita om olika områden i Sverige. Du kommer att få göra ett test på Sveriges landskap och även få besvara en del frågor som du har lärt dig om Sverige.

Du kommer träna följande förmågor:
Reflektera och värdera: Tänka kring vad du läst och välja vad som är viktigt.
Hantera information. Välja ut information och skapa texter eller berätta.
Kommunicera: Berätta, lyssna och skriva. Använda geografiska ord och begrepp.
Analysera: Jämföra olika delar av Sverige med hjälp av dina nya kunskaper.

Mål:
Du ska
- känna till det svenska natur- och kulturlandskapet. Processen bakom samt dess utmärkande drag och utbredning.
- kunna placera ut några landskap, några stora städer, öar, berg och vatten på kartan.
- känna till och kunna använda dig av kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
- kunna använda ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
- kunna lyssna vid genomgångar och vara aktiv i diskussioner.

Uppgifter

 • Geografi Sverige

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Sverige

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Namngeografi 2
Du kan namn och läge på det största berget, de 3 största städerna, största havet, de två största öarna och de 2 största sjöarna.
Du kan namn och läge på 2 berg, 5 städer, 2 hav och 5 sjöar och andra vattendrag samt 2 öar.
Du kan namn och läge på 3 berg, 10 städer, 4 hav, och 10 sjöar och andra vattendrag samt 2 öar.
Kartkunskap 1
Du ska kunna söka geografisk kunskap med hjälp av en kartbok.
 • Ge  E 6
Du kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register.
Du kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register. Och du kan förklara för en kamrat hur det fungerar.
Du kan på välutvecklat sätt använda kartbokens rutsystem och register. Du ser samband mellan de olika tematiska kartorna. Och du kan förklara för en kamrat hur de fungerar.
Kartkunskap 2
Du ska kunna läsa av en karta med hjälp av symboler, färger och väderstreck.
Du visar att du kan kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och symboler.
Geografiska begrepp 1
Du ska ha kännedom om begrepp som landskap, län, kommun, landsting, tätort och stad. Du skall även känna till begrepp som inlandsisen, jättekast och rullstensås.
 • Ge  E 6
Du kan förklara 3-4 av de geografiska begreppen.
Du kan förklara 5-6 de geografiska begreppen.
Du kan förklara ytterligare geografiska begrepp.
Geografiska begrepp 2
Du ska veta var Norrland, Svealand och Götaland ligger i Sverige. Du ska dessutom ge exempel på ett landskap och en stor stad som ligger i varje landsdel.
Du vet indelningen på kartan av Sverige; Norrland, Götaland och Svealand. Ge exempel på ett landskap och en stor stad som ligger i varje landsdel.
Du vet indelningen på kartan av Sverige; Norrland, Götaland och Svealand. Ge exempel på 3 landskap och 3 stora städer som ligger i varje landsdel.
Du vet indelningen på kartan av Sverige; Norrland, Götaland och Svealand. Ge exempel på mer än 3 landskap och mer än 3 stora städer som ligger i varje landsdel.
Använda kunskapen
Du använder din kunskap för att dra slutsatser och skapa en större förståelse
Du återberättar fakta du har läst utan att underbygga den
Du återberättar fakta och underbygger den samt så använder du den för att dra slutsatser och till viss del korrekta resonemang.
Du återberättar fakta och underbygger den på ett korrekt sätt samt så använder du den för att dra komplexa slutsatserslutsatser och skapar korrekta resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: