Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa 4-6, utomhusidrott.

Skapad 2017-05-09 09:13 i Gemensamt i Borlänge Borlänge
Inom ämnet ryms olika former av rörelse där följande förmågor kondition, styrka, koordination och rörlighet tränas. Hälsa och livsstilsfrågor som ska leda till förståelse för goda levnadsvanor i ett livslångt perspektiv. Friluftsliv och utevistelse i naturen med bla orientering, kanot vandringar.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Fokusområde utomhusidrott som vandring, löpning, kondition, orientering och ett hälsosamt liv.

Innehåll

Matriser

Idh
Idrott och Hälsa

Rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter

F
E
C
A
Koordination
Uppnår ej kraven
Visar en relativt god koordinationsförmåga i relation till aktivitetens krav.
Visar en god koordinationsförmåga i relation till aktivitetens krav.
Visar en mycket väl utvecklad koodinationsförmåga i relatin till aktivitens krav.
Uthållighet/Kondition
Uppnår ej kraven
Deltar aktivt i uthållighetsmoment under hela lektionen.
Deltar aktivt i ett högt tempo i samtliga uthållighetsmoment som genomförs.
Deltar aktivt i ett högt tempo i samtliga uthållighetsmoment samt visar på en hög utveckling i uthållighetsmomenten.
Styrka
Uppnår ej kraven
Deltar efter bästa förmåga i styrkemoment under hela lektionen.
Deltar aktivt i styrkemoment under hela lektionen. Samt visar förståelse för styrkans betydelse för hälsan.
Deltar med en hög belastning i styrkemoment under hela lektionen.
Simning
Har inte uppvisat simkunnighet
Kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Kan simma längre sträckor med god teknik.
Har god teknik i flera olika simsätt.

Rörelseförmåga i danser och träningsprogram till musik

F
E
C
A
Danser till musik
Uppfyller ej kraven
Deltar i danser till musik.
Deltar aktivt och Visar god känsla för takt och rytm i flera danser och motionsprogram till musik.
Visar en mycket utvecklad känsla för takt och rytm i flera danser och motionsprogram till musik.
Träningsprogram
Uppfyller ej kraven
Deltar i motionsprogram till musik.
Deltar aktivt och Visar god känsla för takt och rytm
Visar en mycket utvecklad känsla för takt och rytm

Hälsa och livsstil

F
E
C
A

F
E
C
A
Sätta upp mål planera och utvärdera träning
Uppfyller ej kraven
Har satt upp mål för och lämnat in en skriftlig träningsdagbok. Kan föra enklare resonemang för hur tex kosten kan påverka träningsresultatet.
Har satt upp tydliga mål för och lämnat in en skriftlig träningsdagbok. Genomför en egen träning och för enkla anteckningar om träningens utfall. Kan föra resonemang för hur tex kosten kan påverka träningsresultatet
Har satt upp tydliga och detaljerade mål för en skriftlig träningsdagbok. Genomför en egen träning väl anpassad till planeringen och för en detaljerad träningsdagbok med en väl utförd utvärdering. Kan föra väl utvecklade resonemang för hur tex kosten kan påverka träningsresultatet

Friluftsliv och utevistelse

F
E
C
A
Planerar och utvärderar
Uppfyller ej kraven
Planerar för och deltar i skolans friluftsaktiviteter under olika årstider. Har vissa teoretiska kunskaper om tex allemansrätten.
Planerar för och deltar i skolans friluftsaktiviteter. Har goda teoretiska och praktiska kunskaper om friluftsliv och utevistelse under olika årstider.
Planerar för och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter. Har mycket goda teoretiska och praktiska kunskaper om friluftsliv och utevistelse som tillämpas väl i skolans friluftsaktiviteter.
Orientering
Uppfyller ej kraven
Kan med viss säkerhet orientera sig i kända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.
Kan med relativt god säkerhet orientera sig i kända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.
Kan med mycket god säkerhet orientera sig i kända ochokända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.

Säkerhet

F
E
C
A
Förebygga skador
Uppfyller ej kraven
Känner till hur man kan förebygga skador genom att kunna förutse och beskriva risker som är förknippade med fysisk aktivitet samt beskriva riktiga arbetsställningar vid belastning.
Hantera nödsituationer
Uppfyller ej kraven
Kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: