Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi vt åk 5

Skapad 2017-05-09 09:23 i Esperedskolan Halmstad
Ämnets tre former; fast-, flytande och gasform. Lösningar, blandningar, kemiska reaktioner. Surt eller basiskt.
Grundskola 5 NO (år 1-3)
Har du funderat på varför det blir imma på spegeln när du duschar varmt, eller varför kör man ut salt på vägarna på vintern, varför använder man tvål, räcker det inte bara med vatten.

Innehåll

Du kommer att ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

Centralt innehåll som du kommer arbeta med:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • genomföra enkla undersökningar.
 • beskriva skillnaden på fast, flytande och gasform.
 • redogöra för skillnaden mellan lösning-blandning 
 • redogöra för skillnaden mellan surt och basiskt.
 • att göra enkla systematiska undersökningar.
 • skriftligt dokumentera dina undersökningar.
 • redogöra för vardagskemi "kökets kemi"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6

Matriser

NO
Kopia av Kopia av Kemi, åk 4-6 VT 17

Kemi

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Ord och begrepp
Du använder dig av begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder dig av begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder dig av begrepp på ett väl fungerande sätt.
Undersökningar
Du genomför enkla undersökningar utifrån givna instruktioner. Du gör enkla dokumentationer
Du genomför enkla undersökningar utifrån givna instruktioner och formulerar enkla slutsatser. Du gör utvecklade dokumentationer
Du genomför undersökningar utifrån givna instruktioner och formulerar egna frågeställningar. Du drar slutsatser och gör välutvecklade dokumentationer.
Kunskaper
Du har grundläggande kunskap om materiens uppbyggnad och egenskaper.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper.
Du har grundläggande kännedom om näringsämnen och vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
Du har god kännedom om näringsämnen och vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
Du har mycket god kännedom om näringsämnen och vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: