Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The USA-Teenagers

Skapad 2017-05-09 09:27 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Write about yourself and compare your life with Becky´s and Declan´s life.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Write about yourself and compare your life with Becky´s and Declan´s life.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med USA?

 Du ska utveckla din förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

 Du ska utveckla din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift

 Du ska utveckla din förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Vad ska vi göra?

• Vi ska lära oss om USA utifrån olika aspekter ( det mångkulturella USA, ung i USA, USA som land) och genom olika kanaler (läsa, prata, skriva, lyssna)

• Vi ska lära oss ord

• Du ska göra en muntlig redovisning för några av klasskamraterna

• Du ska skriva en längre berättande text 

Vad kommer jag att bedöma?

 Din förmåga att delta i diskussioner och samtal.

 Din förmåga att förstå olika typer av texter.

 Din förmåga att förstå talad engelska

 Din förmåga att formulera dig skriftligt i engelska

 Din förmåga att muntligt redogöra för något du läst, hört.

 Din förmåga att reflektera över den fakta du lärt dig om USA

Uppgifter

 • The USA-teenagers

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska - tala

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Tala
Du kan uttrycka dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du kan uttrycka dig med visst flyt.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du kan uttrycka dig med flyt.
Tala
Du kan diskutera översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Du kan diskutera utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Du kan diskutera utförligt och varierat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Tala
Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan göra utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan göra välutvecklade och varierande jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: