Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljöproblem

Skapad 2017-05-09 09:51 i Resursenhet Pil Uppsala
Miljöproblem
Grundskola 6 – 9 Biologi Kemi
Människans påverkan på naturen har pågått under många år nu. Vilka milöproblem har vi idag egentligen? Vad orsakar dem, vilka konsekvenser ger de och kanske viktigast av allt, hur kan de åtgärdas?

Innehåll

Beskrivning

Under momentet ska du välja ett miljöproblem och fördjupa dig inom. Du väljer om du vill göra en power point-presentation eller om du vill skriva i word. Du måste ha med tre viktiga rubriker i ditt arbete. Dessa är: 

 1. orsaker = vad beror miljöproblemet på?
 2. konsekvenser = vilka problem ger miljöproblemet och vad kan dessa leda till?
 3. åtgärder = vad kan göras för att problemen ska försvinna? Vad kan man göra själv? Vad kan samhället göra?
 4. Upptäckt = berätta om en ny upptäckt/uppfinning som kan användas för att minska problemet.

Vi kommer också att ha genomgångar och se någon film.

 

Konkreta mål

Eleven ska kunna beskriva vad som orsakar miljöproblemet hen valt.

Eleven ska kunna redogöra för vilka konsekvenser miljöproblemet ger.

Eleven ska kunna berätta om några åtgärder som en enskild person kan göra för att problemen ska minska/försvinna.

Eleven ska kunna berätta om några åtgärder som samhället kan göra för att problemen ska minska/försvinna.

 

Språkligt fokus kommer att ligga på att formulera text och nya begrepp.

 

Bärande begrepp

 

Global uppvärmning

Växthuseffekt

Klimat

Miljögift

Övergödning

Försurning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 9

Matriser

Bi Ke
Miljöproblem

Nivå 1
Underlag saknas för bedömning.
Nivå 2
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade.
Nivå 3
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara.
Nivå 4
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara.
Nivå 5
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara.
Nivå 6
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Nivå 7
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda.
Aspekt 1
Beskriver miljöproblemets orsaker.
Aspekt 2
Redogör för olika konsekvenser som uppstår till följd av problemet.
Aspekt 3
Berättar om några åtgärder som enskilda personer samt samhället kan göra.
Aspekt 4
Berättar om en uppfinning kopplad till miljöproblemet.
Aspekt 5
Söker information och är källkritisk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: