Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SAMTAL OM TEXT

Skapad 2017-05-09 10:55 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska läsa en kortare text och sedan samtala om den i mindre grupper.

Innehåll

1. Undervisning

Vad?

Vi kommer att:

* analysera en text

* fundera över budskapet i texten

* skapa en diskussion kring texten

 

 

Hur?

VI kommer att läsa ett nedskrivet tal som Stefan Löfven höll efter terrorattacken i Stockholm den 7:e april. Texten kommer att läses både   tyst och enskilt och som högläsning. 

Texten kommer sedan att diskuteras i mindre grupper efter Aidan Chambers fyra grundfrågor som stomme: 

* Var det något  speciellt som du gillade med boken?

* Var det något speciellt som du inte gillade med boken?

* Var det någonting du undrade över i texten?

* Finns det några mönster eller kopplingar till något som du tidigare läst?

Eleverna kommer göra detta i mindre grupper för att känna att alla får tid att säga sitt. 

2.Bedömning

Eleven kommer att bedömas i:

* Deltagande under samtalet

* Hur väl eleven lyssnar på andra i samtalet

Varför?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: